Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami dot. likwidacji użytkowania wieczystego – 31.05.2023

ROD „SIELANKA” W LUBLIŃCU PIĘKNIEJE – Z DOFINANSOWANIEM Z ARiMR.
29 maja 2023
Rodzinne Ogrody Działkowe ze wsparciem miasta Częstochowy .
5 czerwca 2023

Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami, która zakłada zmianę ustalania ceny nieruchomości, zbywanej na rzecz użytkownika wieczystego i wprowadzenie mechanizmów rynkowych dla gruntów, do prowadzenia działalności gospodarczej.

Za nowela głosowało 442 posłów, przeciw było trzech, a wstrzymało się siedmiu

Rozwiązania, zawarte w ustawie:

– zmiana zasad ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego; (mechanizmy rynkowe przy ustalaniu ceny nabycia prawa własności gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa oraz samorządów), model odpłatności będzie dotyczył gruntów, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

– nabywcy będą mogli wystąpić o rozłożenie ceny na raty, a w przypadku przedsiębiorców – także o ewentualną dopłatę do rynkowej wartości gruntu.

– cena nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w umowie, ustalana jako co najmniej 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.

– użytkownik zapłaci za własność gruntu odpowiednio równowartość: 6%, 20%, 40%, 60% lub więcej wartości rynkowej gruntu, ale nie więcej niż ta wartość.

– podmiot publiczny będzie mógł ustalić cenę gruntu na podstawie aktualnej wyceny (aktualnego operatu szacunkowego).

– zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku jednorazowej płatności cena gruntu, który stanowi własność Skarbu Państwa, wyniesie 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (w przypadku płatności ratalnej, będzie to 25 opłat rocznych).

– użytkownik wieczysty będzie mógł zgłosić żądanie zawarcia umowy nabycia prawa własności (z roszczenia tego będzie można skorzystać bez względu na sposób wykorzystywania gruntu).

Spod roszczenia wyłączone będą m.in. grunty: niezabudowane, wykorzystywane na prowadzenie ogrodów działkowych, pozostające w użytkowaniu wieczystym portów i przystani morskich czy oddane w użytkowanie wieczyste po 31 grudnia 1997 r., a więc w okresie, kiedy prawo to stało się dla inwestorów jedną z alternatywnych form korzystania z gruntów publicznych.

Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zaproponowane rozwiązania to kontynuacja procesu reformy użytkowania wieczystego. W 2019 r., po uwłaszczeniu przez rząd mieszkańców i spółdzielni na gruntach pod budynkami mieszkalnymi. Obecnie jest ponad 400 tys. nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.

źródło:fronda.pl