ROD „SIELANKA” W LUBLIŃCU PIĘKNIEJE – Z DOFINANSOWANIEM Z ARiMR.

KONKURS KRAJOWY – NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA !
26 maja 2023
Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami dot. likwidacji użytkowania wieczystego – 31.05.2023
1 czerwca 2023

Informacja prasowa ROD „Sielanka” w Lublińcu

Data: 26 maja 2023 roku

Stron: 1

ZAKOŃCZENIE PRAC ZWIĄZANYCH
Z OTRZYMANYM DOFINANSOWANIEM
Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Rodzinny Ogród Działkowy ,,SIELANKA” w Lublińcu zakończył prace związane z ostatnim etapem zadań związanych z otrzymanym dofinansowaniem z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu: „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 dla III etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 01.08.2022 roku – 31.08.2022 roku.

W ramach dofinansowania zrealizowano zamierzone cele tzn. zakupiono hotele dla owadów, karmiki oraz budki lęgowe, utworzono łąkę kwietną, dokonano nasadzeń roślinami miododajnymi oraz zakupiono kompostowniki, zamontowano toalety, oddano do użytku plac zabaw dla dzieci, jak również urządzenia siłowni plenerowej, zrealizowano również prace związane z geodezyjnym pomiarem zagospodarowania ROD oraz infrastruktury dla użytku wspólnego.

Osoba do kontaktu:
Eugeniusz Kiełtyka – Prezes ROD „SIELANKA” w Lublińcu tel. 886 842 854
mail: rodsielankalubliniec@pzd.pl