Stanowisko Okręgowego Zarządu w sprawie wydłużenia kadencji 2019-2023 organów PZD.