Kolejne ROD rozpoczynają realizację projektu Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych . .

Tańszy prąd dla ROD – wzory wniosków – .
14 listopada 2022
Co w działkowcu? – Czytamy „działkowca”
21 listopada 2022

W dniu 9 listopada w siedzibie ARiMR w Częstochowie Pełnomocnicy PZD Pan Grzegorz Tasarz oraz Pan Krzysztof Szafel podpisali z przedstawicielami grantodawcy  weksle dotyczące  ,  zawartych umów  w ramach projektu -Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych .

W sumie 6 Rodzinnych Ogrodów Działkowych rozpoczęło realizację zadań grantowych na ogólną kwotę  zł 536.779,95 . Kolejne 4 ROD po przejściu pozytywnie oceny formalnej , znajduje się w trakcie oceny merytorycznej.  Są to ogrody – „Gwarek” w Częstochowie ,” 1Maja-Wolność” w Częstochowie ,” Hutnik 'w Myszkowie oraz „Wypalanki” w Częstochowie . Kwota jaką ogrody mogą uzyskać wynosi ponad  400.000zł . Ogółem wartość pozyskanych środków w ramach projektu przekroczy w Okręgu częstochowskim  1.000.000zł  .

OZ Częstochowa

Prezes Grzegorz Tasarz