Częstochowa dla Ukrainy – Kolejne Informacje.

PRAWO DLA DZIAŁKOWCÓW – 15.03.2022.
7 marca 2022
TRANSPORT HUMANITARNY NA UKRAINĘ.
8 marca 2022

CZĘSTOCHOWA DLA UKRAINY .

Prezentujemy poszerzone informacje dotyczące możliwości wsparcia ukraińskich uchodźców wojennych w Częstochowie oraz zbiórek darów dla Ukrainy prowadzonych w mieście. Informacje dotyczą pośrednictwa w szukaniu mieszkań, pomocy prawnej, psychologicznej, medycznej, aktywizacji oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.   

BAZA MIESZKAŃ PRYWATNYCH DLA UKRAIŃCÓW

Fundacja „Nasz Dom” – fundacja ukraińsko-polska, Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Śląska 3/5 w Częstochowie, tel. + 48 34 37 07 331, e-mail: evelyn7@poczta.onet.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00, sobota-niedziela godz. 9-13; Mariana Yemelianova  (tel. + 48 888 618 268).
Fundacja współpracująca z miastem pomaga uchodźcom, przyjmuje zgłoszenia dotyczące chęci udzielenia im gościny, tworzy bazę osób, chcących pracować jako wolontariusze, oferuje wsparcie edukacyjne.

www.slaskiedlaukrainy.pl – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego uruchomił portal internetowy Na ww. stronie internetowej znajduje się baza mieszkaniowa dla uchodźców z Ukrainy. Portal jest miejscem kojarzenia osób fizycznych, którą chcą i mogą udzielić schronienia, z osobami, które uciekają przed wojną na terenie Ukrainy. Jest to inicjatywa skierowana do osób prywatnych, które chcą pomóc bezinteresownie (bez rekompensaty), a zamieszczone tam oferty nie mają charakteru komercyjnego. Portal nie jest także przeznaczony dla samorządów, czy ich jednostek organizacyjnych, a jedynie dla osób fizycznych/prywatnych. W razie ewentualnych pytań kontakt możliwy pod nr telefonu + 48 32 730 68 85.

POMOC INFORMACYJNA I PRAWNA

Punkt informacyjno-pomocowy w Częstochowie
Od poniedziałku 28 lutego 2022 r. w Częstochowie funkcjonuje Punkt Informacyjno-Pomocowy w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5. Zlokalizowany jest on na pierwszym piętrze budynku, w godzinach pracy Urzędu (7:30-15:30). Na miejscu dostępny jest tłumacz j. ukraińskiego oraz osoba, która doradzi w sprawach dotyczących pobytu, zasiłku społecznego, pomocy prawnej czy psychologicznej. Tel. + 48 34 37 07 391.

Pomoc prawna Okręgowej Izby Radców Prawnych – Delegatura w Częstochowie

Członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych Delegatura w Częstochowie będą nieodpłatnie udzielać porad osobom pochodzenia ukraińskiego.
Dyżury w trzech placówkach oświatowych:
1) IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, aleja NMP 56, 42-217 Częstochowa
2) Szkoła Podstawowa nr 31, ul. PCK 18, 42-218 Częstochowa
3) Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Orkana 95/109, 42-229 Częstochowa
(każda w innej części miasta).
W tych szkołach Ukrainki i Ukraińcy mogą skorzystać z porad prawnych we wtorki i czwartki w godz. 16-18.

Dodatkowo Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu udostępniła listę  radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy zgłosili się do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy. Lista będąca w dyspozycji Urzędu Miasta i osób zajmujących się udzielaniem informacji uchodźcom zawiera informacje o bezpośrednim kontakcie do radcy / aplikanta, znajomości języka obcego oraz okręgu radcowskiego, do którego należy.

Pomoc prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

Okręgowa Rada Adwokacka również prowadzi akcję bezpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta. Wykaz adwokatów biorących udział w akcji jest w dyspozycji Urzędu Miasta i osób zajmujących się udzielaniem informacji uchodźcom.
Pomoc notariuszy:
– Kancelaria Notarialna Marta Jędrak, Częstochowa, Dąbrowskiego 17, tel. + 48 34 364 48 56
– Kancelaria Notarialna Karolina Ociepa-Szostek, Częstochowa, ul. Kilińskiego 72/74, tel. +48 34 322 70 96.

System Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Częstochowie
System nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców.
Dodatkowo w mieście organizowane są dyżury specjalistyczne w zakresie praw cudzoziemców:
– III Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26, lok. 1, czwartki, godz. 7:30-11:30; pomoc świadczona przez radcę prawnego;
– V Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 26, lok. 2, wtorki, godz. 7:30-11:30; pomoc świadczona przez adwokata.
Zgłoszeń należy dokonywać pod nr telefonu + 48 34 37 07 201 lub adresem e-mail: npp@czestochowa.pl, wskazując równocześnie czy wymagana jest obecność tłumacza.
Prawnicy posługują się językiem angielskim. Pomoc w języku ukraińskim będzie wymagała obecności tłumacza podczas porady.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Adresy i kontakty do miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie:
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Marysia 93 B, tel. + 48 34 361 94 34 / 533 300 966
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Kosmowskiej 5, tel. + 48 34 362 24 24 / 739 212 739
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 (możliwość konsultacji w języku ukraińskim)
ul. Łukasińskiego 40, tel. + 48 34 363 25 50 / 533 300 136.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ,,AGATHUM’’
ul. gen. Dąbrowskiego 17, tel. + 48 787 484 983
W poradni Agathum osoby pokrzywdzone sytuacją w Ukrainie mają możliwość skorzystania z:
bezpłatnej pomocy psychologicznej, bezpłatnej pomocy z zakresu fizjoterapii dziecięcej.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7B, tel. + 48 34 366 31 21
Wsparcie psychologiczne z pomocą tłumacza, ulotki w języku ukraińskim  informujące o sposobach radzenia sobie ze stresem traumatycznym, warsztaty: jak radzić sobie z kryzysem dla Polaków i obywateli Ukrainy (zapewniamy tłumacza). Na bieżąco poinformujemy o miejscu i czasie spotkania. W dłuższej perspektywie planujemy organizację zajęć dla dzieci ukraińskich uchodźców. Oferujemy pomoc psychologiczną  dla osób pomagających uchodźcom.

Fundacja dla Rozwoju
Klub Integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej dla obywateli Ukrainy, aleja Kościuszki 13, tel. + 48 663 750 534, e-mail: biuro@fdr.com.pl; wsparcie psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, pedagoga.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA, NAUKA JĘZYKA

Fundacja dla Rozwoju – klub integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej dla obywateli Ukrainy,
aleja Kościuszki 13 tel. + 48 663 750 534, e-mail: biuro@fdr.com.pl oferuje:
– spotkania integracyjne, grupy wsparcia dla dzieci i rodziców;
– naukę języka ukraińskiego dla osób bezpośrednio pracujących z Ukraińcami,
– naukę języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy,
– punkt aktywizacji zawodowej dla Ukraińców (oferty pracy oraz pośrednictwo).

SŁUŻBA ZDROWIA
Wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 r. mogą korzystać z bezpłatnej pomocy lekarskiej w placówkach służby zdrowia w Częstochowie – lekarza rodzinnego, przychodni specjalistycznych i szpitali.

Ponadto prywatne gabinety w Częstochowie zadeklarowały nieodpłatną pomoc dla uchodźców:

Pediatria

Grupa Pediatryczna Trawowa 1 oferuje bezpłatną opiekę pediatryczną dla dzieci rodzin przyjeżdżających z Ukrainy. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt (najlepiej SMS):
•dr Wolnowska: +48 501 599 007
•dr Sikora: +48 502 022 939
Posługujemy się językiem polskim, angielskim i francuskim. Zalecamy przychodzić z tłumaczem na język ukraiński.

Konsultacje endokrynologa lub diabetologa (bezpłatnie)

Gabinet lekarski Elżbieta Przech – tel.+48 600 234 622

Ginekologia i położnictwo
Gabinet lekarski Marek Harasim – tel. + 48 600 059 364, Waszyngtona 50/54 lokal 24, Częstochowa,

Stomatologia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTLANDIA”
Beata Świerczewska tel.  tel. + 48 501 006 510 ul. Rudlickiego 8/ ul. Waszyngtona 20
Anna Bociąga PROMED – nieodpłatna pomoc dla dzieci i kobiet z Ukrainy – ul. Śniadeckich 8,
tel. + 48 34 390 66 69.

Badania optyczne
Vision Express (akcja ogólnopolska)
Marianna Skórka, tel. +48 572 857 151; e-mail: marianna.skorka@visionexpress.pl
10 000 par okularów korekcyjnych jednoogniskowych dla dorosłych i dzieci oraz pakiety soczewek kontaktowych, które będą mogli odebrać na miejscu. W razie potrzeby możliwe zwiększenie rozmiaru pomocy.

WSPARCIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ŚWIETLICE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – BEZPŁATNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

– Fundacja Chrześcijańska „ADULLAM” – świetlica z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży „Życie poza szkołą”, ul. Krakowska 34, godz. 14–18, tel. + 48 791 894 754;

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” – świetlica socjoterapeutyczna „Skrawek Nieba” w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, godz. 9–17, tel. + 48 34 368 31 92;

– Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej Świetlica Socjoterapeutyczna „Ludki z Blaszanej Budki”, ul. Bardowskiego 60, godz. 15.30–19.30, tel. + 48 34 371 09 30;

– Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka – świetlica socjoterapeutyczna „Dziupla”, aleja Pokoju 12, godz. 13–17, tel. + 48 34 365 30 44;

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy – świetlica socjoterapeutyczna, ul. Nowowiejskiego 15, godz. 14-18, tel. + 48 34 324 47 50;

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1, ul. gen. Sikorskiego 56, godz. 15-19, tel. + 48 34 324 47 50;

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2, ul. Kwiatkowskiego 3/1, godz. 15–19, tel. + 48 34 324 47 50;

– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4, ul. Ludowa 58, godz. 14–18, tel. + 48 34 324 47 50;

– Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbe – świetlica środowiskowa ul. Starzyńskiego 11, godz. 14–18, tel. +48 34 362 53 98;

– Rzymskokatolicka Parafia św. Floriana – świetlica środowiskowa ul. Limanowskiego 120,
godz. 15–19, + 48 501 359 649;

– Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – świetlica środowiskowa ul. Staszica 5,  godz.14–18, tel. + 48 506 394 524.

ŚWIETLICE SPECJALISTYCZNE – POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:

– Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem Klub aktywności dla dzieci i młodzieży z autyzmem, ul. Zofii Nałkowskiej 11, godz. 7-15.30, tel. + 48 531 037 806;

– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie, Klub Środowiskowy PARASOL dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ul. Dąbkowskiego 39/41, godz. 14–18,    + 48 509 774 987;

– Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski – świetlica dla dzieci i młodzieży niedowidzących i niewidomych – aleja Pokoju 13, pon, wt, czw. godz. 14–18,  śr, pt. 11–15, tel. + 48 570 889 001.

– Fundacja Twój Rozwój, Klub Pszczółki – świetlica dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, aleja Pokoju 5, pon, śr, pt. 9–14, wt. czw. godz. 11-16:, tel. + 48 602 137 190.

Happy Mommy Aktywna Rodzina – oferta zajęć dla dzieci od poniedziałku do czwartku (różne godziny i grupy wiekowe), aleja Niepodległości 41, tel. Magda +48 663 044 068 Piotrek + 48 781 473 285.

Centrum Rozrywki Bajowy Labirynt w Galerii Jurajskiej

bezpłatne korzystanie w godz. 10-22.

Ośrodek Kultury Filmowej
Bajka dla dzieci z dubbingiem ukraińskim – OKF, 5 marca 2022, godz. 14.

ZBIÓRKI DARÓW DLA UKRAINY

ZBIÓRKI W CZĘSTOCHOWSKICH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
Pomoc żywnościową i rzeczową można do nich przynosić do godz. 15.00.
Zbiórka obejmuje:
• artykuły spożywcze o wydłużonym terminie przydatności, m.in.: konserwy, olej,
mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, mleko w proszku
• słodycze – czekolady, batony,
• artykuły chemiczne i środki czystości, w tym: środki do dezynfekcji rąk, mydło, proszek do prania, płyny do mycia, papier toaletowy, ręczniki papierowe, pampersy, podpaski, chusteczki, artykuły opatrunkowe
• koce, śpiwory, karimaty, poduszki
• latarki, powerbanki, telefony, ładowarki.
Koordynacja: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, tel. + 48 34 3707 501, ed@czestochowa.um.gov.pl

CARITAS
Centrum Pomocy Ukrainie, ul. Ogrodowa 24/44 (wjazd od ul. Piotrowskiej), tel. + 48 506 394 592, e-mail: ukraina@caritas.czest.pl. Centrum przyjmuje wszystkie rzeczy oprócz odzieży.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ
oddział Rejonowy w Częstochowie, ul. Waszyngtona 47A, tel. + 48 34 324 77 58, 502741525,
e-mail: pckzr@wp.pl
Oddział PCK zbiera: żywność długoterminową – konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach, przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy; kosmetyki i chemia: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń; środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków. PCK zbiera także nowe koce i śpiwory, nie zbiera odzieży.

PUNKT W KOŚCIELE ŚW. WOJCIECHA
ul. Brzeźnicka 59; punkt organizowany przez Towarzystwo Patriotyczne ,,Kresy”, tel. +48 506 941 959,
e-mail: biuro@tpkresy.pl. Działa od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-18.00.
Do punktu można przynosić spożywcze artykuły długoterminowe – cukier, mąkę, makaron, kaszę, olej, konserwy, dania w słoiku etc., artykuły chemiczne i higieny osobistej.

PUNKT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
ul. Nowowiejskiego 3, tel. + 48 34 365 34 64. Punkt działa od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-16.00. Można tam przynosić m.in. suchą żywność, zupy błyskawiczne, a także wodę. Poza tym: środki higieniczne, artykuły dla niemowląt (pieluchy, kaszki, mleko w proszku), leki przeciwbólowe, bandaże, gazy etc.

PSONI – KOŁO W CZĘSTOCHOWIE
adres zbiórki: ul. Nowowiejskiego 4, Focha 71 – w dni robocze w godz. 8.00-15.00, tel. kontaktowy: + 48 693 571 988.
Zbiórka: koców, śpiworów, środków odkażających, leków przeciwbólowych, bandaży, plastrów, opasek uciskowych itp., środków higieniczno-sanitarnych.

FUNDACJA OCZAMI BRATA
adresy zbiórki:
Kawiarnia Alternatywa 21, Stary Rynek, otwarte wt-nd, 10:00-22:00
Klubokawiarnia Alternatywa 21, Mielczarskiego 20, otwarte pn-pt, 10:00-18:00
Biuro Fundacji Oczami Brata, Brzezińska 47/59/2, otwarte pn-pt, 8:00-16:00
Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, Krakowska 1, otwarte pn-pt, 8:00-16:00
Warsztat Terapii Zajęciowej, Łukasińskiego 40, otwarte pn-pt, 8:00-16:00.
Zbiórka m.in.: żywności z długim terminem przydatności do spożycia, artykułów higienicznych, kosmetycznych, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych.

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM „PODAJ DALEJ”
adres zbiórki: Złota 47, 42-200 Częstochowa  poniedziałek, środa w godz. 8.00-19.00
wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00-16.00, tel. + 48 733 973 363, 517 504 501.
Zbiórka: artykułów spożywczych o długim terminie przydatności, artykułów medycznych, higienicznych, środków czystości, artykułów dla dzieci, latarek, reflektorów, koców, ręczników, materacy, karimat, kurtek, rękawic.

Na podstawie informacji zebranych przez Wydział Polityki Społecznej UM