Druki na Walne Zebranie dostępne w biurze okręgu PZD.

Narady on-line z Zarządami ,Skarbnikami ROD .
28 lutego 2022
Solidarni z Ukrainą.
1 marca 2022

Druki zawiadomień na walne zebrania/konferencje delegatów w ROD w 2022 r. – 28.02.2022

Krajowy Zarząd PZD zakończył w dniu dzisiejszym wysyłkę druków zawiadomień na walne zebranie/konferencję delegatów w ROD w 2022 roku z przeznaczeniem dla zarządów ROD. Druki zawiadomień zostały wydrukowane na koszt Krajowego Zarządu i będą bezpłatnie rozprowadzane przez Biura Okręgów PZD.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD prosi o telefoniczny kontakt z Biurami Okręgów celem ustalenia terminu i sposobu odebrania druków zawiadomień. Druki są pakowane w paczuszkach po 250 szt. Wcześniejsze umówienie się z Biurem Okręgu pozwoli na przygotowanie odpowiedniej liczby druków i usprawni ich wydawanie przedstawicielom zarządów ROD.

Zachęcamy wszystkie zarządy ROD do odbierania druków zawiadomień, zwłaszcza, że usprawnią przygotowania do walnych zebrań/konferencji delegatów, a także obniżą ich koszty.

 

                                                             Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 28 lutego 2022 r.

 Powrót