Narady on-line z Zarządami ,Skarbnikami ROD .

Komunikat Krajowego Zarządu.
28 lutego 2022
Druki na Walne Zebranie dostępne w biurze okręgu PZD.
1 marca 2022

 

W  dniach 11 ; 18; 25 luty odbyły się narady – szkolenia dla prezesów , skarbników i księgowych ROD. Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych ogółem 95 osób połączyło się za pośrednictwem łączy internetowych by uczestniczyć w naradzie .

Naradę prowadził Prezes Okręgowego Zarządu Pan Grzegorz  Tasarz .

W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Olejniczak -Szuster oraz Główna Księgowa OZ .

Omówiono  tematykę związaną z Polskim Ładem , wytycznymi do sprawozdań finansowych za rok 2021 oraz preliminarzy na rok 2022 , wytyczne do walnych zebrań za rok 2021.

OZ Częstochowa

GK -Teresa Dobosz