Nasze Miasto dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Częstochowie !

Spotkanie w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie .- 24.01.2022
25 stycznia 2022
Czwartek z EKSPERTEM . PTAKI -JEŻE-NIETOPERZE – Mój Ogródek.
31 stycznia 2022

Miasto będzie kontynuować program dofinansowania rodzinnych ogrodów działkowych – 28.01.2022

Częstochowscy radni przyjęli w czwartek, 27 stycznia projekt uchwały dotyczący dofinansowania rodzinnych ogrodów działkowych.

Program poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Częstochowy będzie kontynuowany w latach 2022-2024. Każdego roku na jego realizację zabezpieczono 100 tys. zł.

Dotacja może zostać udzielona jeśli rodzinny ogród działkowy znajduje się na terenie miasta, nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę, a także gdy jej stan techniczny jest zły oraz gdy istnieje społeczne zapotrzebowanie na utrzymanie rodzinnych działek.

Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Beneficjenci dotacji będą realizować inwestycje w granicach danego ogrodu działkowego, a Urząd Miasta – poza jego granicami. Dotacja może być udzielona podmiotowi posiadającemu osobowość prawną. Dofinansowanie może wynieść do 80 proc. nakładów na inwestycję. Wnioski będzie można składać do 30 kwietnia w danym roku budżetowym.

źródło: wczestochowie.pl