Spotkanie w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie .- 24.01.2022

Ministerstwo przyznało rację PZD.
25 stycznia 2022
Nasze Miasto dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Częstochowie !
28 stycznia 2022

W dniu 24.01.2022 odbyło się spotkanie Prezesa OZ P. Grzegorza Tasarza z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie . W spotkaniu uczestniczyła Pani Małgorzata Pietrusiewicz Prezes ROD „Sarenka” w Częstochowie  oraz Radny Miasta Pan Andrzej Sowa  . Tematem spotkania był stan nawierzchni drogi dojazdowej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Kusocińskiego oraz częściowa likwidacja terenu ROD Malwa w Częstochowie .

Pani Dyrektor MZD zapewniła uczestników spotkania , że stan drogi zostanie poprawiony . Również rozpoczęcie częściowej likwidacji ROD Malwa  jest ustalane z Okręgowym Zarządem , Zarządem Ogrodu i użytkownikami likwidowanych działek  .