Posiedzenie Krajowej Rady PZD.

Dotacje Gminne Dla ROD .
19 października 2021
Komunikat Krajowego Zarządu -25.10.2021
27 października 2021

XI posiedzenie Krajowej Rady PZD – 22.10.2021
W dniu 21 października 2021 r. pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego odbyło się XI posiedzenie Krajowej Rady PZD. W posiedzeniu, poza członkami KR PZD, udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Posiedzenie odbywało się on-line.

Wiodącym tematem XI posiedzenia Krajowej Rady PZD było podsumowanie przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Prezes PZD podkreślił, że kampania była niezwykle trudna i wymagała dużej pracy poczynając od KR przez OZ do zarządów ROD. Mimo, że warunki do rozpoczęcia odbywania walnych zebrań pojawiły się dopiero w połowie czerwca, po tym jak Rada Ministrów złagodziła obostrzenia związane z pandemią, to żyliśmy tą kampanią od początku roku, kiedy to Krajowy Zarząd PZD przyjął wytyczne do przeprowadzania walnych zebrań. Temat walnych zebrań Związek traktuje jako niezwykle ważny i mający duże znaczenie dla funkcjonowania ROD i Związku.

Szczegóły podsumowania walnych zebrań na podstawie informacji z Okręgów przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydz. Prezydialnego. Wynikało z nich, że walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2021 odbyły się w 4305 ROD. Niestety, co jest niepokojące, w 296 ROD zebrania nie odbyły się, a brak ich zwołania, a co za tym idzie niewykonanie obowiązku statutowego, zarządy ROD tłumaczyły głównie pandemią.

Krajowa Rada PZD w podjętej uchwale uznała, że kampanię tegorocznych walnych zebrań należy ocenić w sposób zróżnicowany. Wiele okręgów osiągnęło bardzo dobre wyniki pod względem przygotowania, przeprowadzenia walnych zebrań, podjęcia uchwał, również inwestycyjnych na czym Związkowi zależało. W wielu okręgach jednak ocena nie może być pozytywna z powodu ilości nieodbytych walnych zebrań. Krajowa Rada PZD stwierdziła również, że zarządy ROD, Okręgowe Zarządy PZD oraz Krajowy Zarząd PZD stanęły na wysokości zadania przygotowując i realizując walne zebrania sprawozdawcze w ROD. KR PZD przekazała wyrazy uznania zarządom ROD, które mimo stanu epidemii przygotowały i przeprowadziły w bezpieczny sposób dla działkowców walne zebrania.

W tym temacie wypowiadali się przedstawiciele Okręgów podsumowując przebieg kampanii walnych zebrań w ogrodach oraz działania jakie były podejmowane, by wspomóc zarządy w organizacji i ich przeprowadzeniu.

Następnie Przewodniczący Komisji, która opracowała Techniczne wytyczne w sprawie projektowania i zakładania ROD Edward Galus omówił ten dokument oraz prowadzone prace, w wyniku których wytyczne zostały opracowane. Dodał iż inicjatorem powstania tego opracowania był Prezes PZD. Biorąc pod uwagę fakt, że Program Rozwoju ROD w wielu Okręgach jest aktywnie realizowany, czego efektem jest uzyskanie gruntów pod nowe ROD, Krajowy Zarząd PZD już w czerwcu br. powołał Zespół do opracowania Instrukcji w sprawie zasad i wytycznych zakładania rodzinnych ogrodów działkowych. Wytyczne obejmują konieczne kompleksowe działania istotne do wykonania przy realizacji zadania w zakresie założenia ROD oraz modernizacji istniejących ROD. Prezes PZD podsumowując temat podkreślił, że „Techniczne wytyczne…” są dokumentem dobrze opracowanym, w którym wykorzystano doświadczenie Związku z 40-letniej historii, a także z czasów, sprzed powstania Związku.

Krajowa Rada PZD mając na względzie fakt, że sztandary ROD oraz Okręgowych Zarządów PZD są elementem historii i tożsamości Związku, stanowią o przynależności do Polskiego Związku Działkowców, zasługują na nadanie im odpowiedniej rangi i uhonorowanie, jako elementu historii Polskiego Związku Działkowców. Dlatego też KR PZD ustanowiła „Złotą Księgę Sztandarów PZD”, w której zamieszone będą wszystkie sztandary nadane przez KR PZD w okresie 40-lecia istnienia PZD.

Prezes PZD podjął temat aktualnej sytuacji Związku opierając się głównie na sprawach wewnętrznych: problemie nieodbycia walnych zebrań w niemal 300 ROD, konieczności ożywienia kontaktów na linii Zarząd ROD – Okręgowy Zarząd – Krajowy Zarząd, konieczności zintensyfikowania szkoleń dla aktywu oraz nowych działkowców oraz zbliżającego się terminu, do którego wszystkie ROD powinny przenieść księgowość do ośrodków finansowo-księgowych funkcjonujących przy OZ.

Ponadto Krajowa Rada PZD zarejestrowała Regulamin Okręgowej Rady Opolskiej PZD.

Krajowa Rada PZD przyjęła na posiedzeniu 4 uchwały:

1) Uchwałę nr 1/XI/2021 w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku;

2) Uchwałę nr 2/XI/2021 w sprawie „Technicznych wytycznych w sprawie zasad projektowania i zakładania rodzinnych ogrodów działkowych”;

3) Uchwałę nr 3/XI/2021 w sprawie ustanowienia „Złotej Księgi Sztandarów PZD”;

4) Uchwałę nr 4/XI/2021 w sprawie rejestracji Regulaminu OR Opolskiej PZD w Opolu.

Na zakończenie posiedzenia Prezes podziękował uczestnikom za aktywny udział w posiedzeniu, co świadczy o sile i odpowiedzialnym pojmowaniu obowiązków członków KR PZD.