Stanowisko Krajowej Rady w sprawie Walnych Zebrań.