Podziękowanie Prezesa OZ dla Marszałka Województwa Śląskiego.