Stanowisko Krajowego Zarządu PZD.

Czytamy działkowca .
21 czerwca 2021
Informacja w sprawie projektowanych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
23 czerwca 2021

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 czerwca 2021 w sprawie wypełniania w 2021r. mandatu przez konferencje delegatów ROD – 22.06.2021