STANOWISKO KRAJOWEGO ZARZĄDU – WALNE ZEBRANIA W ROD