KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU>

Komunikat Krajowego Zarządu.
3 marca 2021
STANOWISKO KRAJOWEGO ZARZĄDU – WALNE ZEBRANIA W ROD
17 marca 2021

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie pomocy dla rod ze środków zewnętrznych w 2020 roku – 16.03.2021

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 roku, zapoznał się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2020 roku ze środków zewnętrznych. Materiał został przygotowany w oparciu o dane przekazane przez okręgi.

Z powyższych danych wynika, iż w 2020 roku 603 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 13,07 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 8 797 204,38 zł. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca.

Najwięcej ROD, które otrzymały pomoc ze źródeł zewnętrznych w 2020 roku w stosunku do liczby ROD w okręgu, położonych jest w okręgach: w Pile (59% ROD), w Kaliszu (44% ROD), w Poznaniu (38% ROD),
w Zielonej Górze (33% ROD), w Lublinie (32% ROD), w Częstochowie (27% ROD) i we Wrocławiu (27% ROD).

Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD.

Dlatego też Krajowy Zarząd PZD składa podziękowania wszystkim miasto, gminom i urzędom marszałkowskim, które uchwalając budżety na 2020 rok nie zapomniały o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych i udzieliły im wsparcia. Dzięki okazanemu zrozumieniu, ogrody działkowe mogą się rozwijać i służyć nie tylko działkowcom ale i całemu społeczeństwu.

Na szczególne uznanie zasługuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał dla 121 ROD z okręgu PZD w Poznaniu, Pile i Kaliszu dotacje w łącznej wysokości 1 808 600 zł, oraz Urząd Marszałkowski w Warszawie, który przekazał w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (tzw. MIAD 2020) 665 092,04 zł dla 78 mazowieckich ROD.

Niestety w dalszym ciągu jest wiele ogrodów, które nie mogą liczyć na żadne wsparcie, bądź jest ono znikome. Ogrody te położone są w okręgach: w Słupsku, w Gorzowie Wlkp., Toruńsko – Włocławskim, Pomorskim, w Elblągu, Łódzkim, Małopolskim, Warmińsko – Mazurskim i w Szczecinie.

Krajowy Zarząd PZD wyraża nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozytywnie wpłyną na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełożą się na zwiększoną pomoc finansową również i przez te miasta i gminy, które do tej pory nie wspierały ROD.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 16 marca 2021 r.