Obradował Krajowy Zarząd PZD.

Czytamy 'działkowca’.
18 lutego 2021
KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU.
26 lutego 2021

Obradował Krajowy Zarząd PZD – 18.02.2021

Na 18 lutego br. Prezes PZD zwołał kolejne posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Głównym tematem przeprowadzonego w formie zdalnej posiedzenia była pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce.  Prezes PZD zwrócił uwagę na pesymistyczne informacje, jakie pojawiają się w mediach na temat rozwoju pandemii, które są efektem złagodzenia niektórych obostrzeń oraz zachowań społeczeństwa.  Zwiększająca się w znacznym tempie liczba zachorowań daje się również zauważyć wśród aktywu PZD oraz wśród pracowników biur. Prezes PZD przypomniał, że Krajowy Zarząd PZD w celu zabezpieczenia pracy i funkcjonowania organów PZD oraz pracowników PZD podjął już kilka uchwał, które zostały wdrożone przez jednostki organizacyjne Związku. Jednak należy przypominać wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie spraw PZD o przestrzeganiu reguł służących ograniczeniu ryzyka zakażeń.

Krajowy Zarząd PZD uznał, że bardzo ważnym jest, aby swojej bieżącej działalności jednostki PZD uwzględniały strukturę wiekową środowiska działkowców, zwłaszcza w obliczu ryzyka zaistnienia tzw. trzeciej fali zachorowań. Optymizmem napawa postępujący stopniowo rozwój programu szczepień, który daje dziś realną szansę na normalizację. Jednak do tego czasu, należy zadbać, by starając się utrzymać ciągłość działania PZD i odpowiedniego poziomu obsługi spraw ROD, czynić to w sposób minimalizujący ryzyko dla osób pracujących na rzecz działkowców – działaczy organów i pracowników zatrudnionych w jednostkach PZD.

Kolejny temat podejmowany przez Krajowy Zarząd dotyczył rozpatrzenia wniosku OZ Śląskiego w sprawie uregulowania sytuacji prawnej gruntu ROD „Armak” w Sosnowcu. Członkowie Krajowego Zarządu, którzy przed posiedzeniem otrzymali dokumenty obrazujące sytuację w ROD, dyskutowali nad znalezieniem rozwiązania trudnej sytuacji tego ROD i w rezultacie Krajowy Zarząd PZD rekomendował do wdrożenia konkretne decyzje i działania.

Drugim ROD, którego sprawę na tym posiedzeniu analizował Krajowy Zarząd PZD było ROD „Bemowo II” w Warszawie. W tej sprawie KZ PZD również ustalił dalsze niezbędne działania, które zawarł w podjętych uchwałach.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wnioski OZ w Zielonej Górze i Śląskiego o dotacje. Jedną z wnioskowanych dotacji przyznał z Funduszu Rozwoju  ROD „Jaśmin” w Lubsku na wykonanie przyłącza wodnego. Druga dotacja została przyznana z Funduszu przeznaczonego na usuwanie klęsk żywiołowych w ROD Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Gwarek” w Czeladzi, w którym w czasie nadmiarowych opadów zniszczeniu uległa siec elektromagnetyczna.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również z informacją na temat funkcjonowania biur okręgów PZD w ostatnich 3 tygodniach w związku ze stanem epidemii. Temat ten jest omawiany na każdym posiedzeniu KZ PZD, by na bieżąco organ mógł reagować na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu biur Okręgów. Większość biur pracuje stacjonarnie, niektóre w sposób hybrydowy zapewniając pracownikom i działaczom bezpieczne warunki sanitarne.

Na koniec posiedzenia Krajowy Zarząd PZD przyznał 4 odznaki „Za Zasługi dla PZD” oraz 11 złotych odznak  „Zasłużonego Działkowca”, o nadanie których wystąpiły okręgi w Gorzowie Wlkp,.Koszalinie, Podlaski, w Poznaniu i Toruńsko-Włocławski.

ZRS