Stanowisko ROD Gwarek w sprawie projektu ustawy .

„Mój ogródek „
22 grudnia 2020
Komunikat Krajowego Zarządu .
4 stycznia 2021

 

Stanowisko

 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Gwarek w Częstochowie

w sprawie projektu ustawy w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

z dnia 29.12.2020r

 

Ustawa z dnia 13.12.2013 r w pełni zabezpiecza prawa działkowców. Nie można powołując do życia  ustawy w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy łamać , ograniczać prawa wynikające z ustawy o  ROD.

Nie wolno zapominać,że działkowcy niejednokrotnie z nieużytków z terenów na których było tylko śmietnisko , własnymi rękami stworzyli dla siebie ,swoich bliskich dla lokalnej społeczności enklawę spokoju.

Tyle się mówi , pisze w ostatnim czasie o seniorach , o ich aktywności , bezpieczeństwie , zdrowiu, a przecież działkowcy to w większości seniorzy ,którym nie gwarantuje się w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu suszy prawa do odszkodowania za nasadzenia , czy prawo do działki zamiennej.

Dlatego uważamy ,że nowo powstała ustawa powinna w pełni zabezpieczać interes działkowców.

W obliczu zmian klimatycznych działkowcy obcujący od lat z naturą propagują ekologiczne uprawy , budujemy domki dla owadów , jeży ,zamieniamy trawniki na łąki kwietne , posiadamy  zbiorniki opadowe.

Inicjatywa ustawodawcza jest dla nas zasadna i zrozumiała , nie zrozumiałym jest fakt różnicowania – zapisy prawa wodnego traktujące odmiennie pobieranie wody do podlewania swoich upraw przez działkowców ,a inaczej  dla rolników .

Liczymy, że współpraca z Polskim Związkiem Działkowców , uwzględnienie propozycji naszego Stowarzyszenia przy tworzeniu tak potrzebnej ustawy przyniesie  szereg pozytywnych rozwiązań dla nas wszystkich

 

 

 

Zarząd ROD Gwarek

Prezes Stanisława Stemplewska

 

 

Do wiadomości:

1.Ministerstwo Klimatu i Środowiska

2.Krajowa Rada PZD

  1. Okręgowy Zarzad