Stanowisko Komisji Rewizyjnej ROD Nad Białką.

Pożyczki z PUP- Komunikat Krajowego Zarządu.
17 grudnia 2020
W działkowcu – styczeń 2021
18 grudnia 2020

STANOWISKO

Komisji Rewizyjnej  ROD „Nad  Białką”  w    Częstochowie  z dnia 12.12.2020r.                                                                                           w  sprawie  projektu  ustawy  o  inwestycjach  w  zakresie                                przeciwdziałania skutkom  suszy.

 

Komisja Rewizyjna  ROD „Nad  Białką”  w  Częstochowie  po  zapoznaniu  się  z  projektem  ustawy  o  inwestycjach  w  zakresie  przeciwdziałaniu skutkom  suszy  stwierdza,  że  projekt  dotyczy  również  ogrodów  działkowych  w  zakresie  gospodarki  wodnej  w  obliczu  postępujących  zmian  klimatycznych.

Działkowcy naszego  ogrodu  prowadzą  od wielu  lat  ekologiczne  uprawy  ogrodnicze  i  sadownicze.  Działkowcy  od  wielu  lat  posiadają  własne  zbiorniki  na  wodę  opadową  oraz  zmieniają  swoje  uprawy  miedzy  innymi  w  zakresie  zmiany  pięknych  zielonych  dotychczas   trawników  na  kwitnące  łąki.

Komisja rewizyjna  i  działkowcy  naszego  ogrodu  doceniają  znaczenie  projektu  ustawy, ale  nie  możemy  nie  podkreślić  jego  negatywnych   skutków  nie  tylko  dla  naszych  działkowców,  ale  wszystkich  ogrodów  działkowych zrzeszonych  w  stowarzyszeniu  PZD  czy  innych  stowarzyszeniach  ogrodowych. W  przedstawionym  projekcie  ustawy  nie  uwzględniono przede  wszystkim   praw  zagwarantowanych  działkowcom  wynikających  z  zapisów  ustawy  o  rodzinnych ogrodach  działowych  z  2013  roku.

Komisja Rewizyjna  oraz  Działkowcy  ROD  „Nad Białką”  solidaryzują  się  w  swoich  działaniach  ze  stanowiskiem  Polskiego  Związku  Działkowców w  tym  zakresie.  Potrzeba  zmian  prawa winna  uszanować  nabyte  prawo  działkowców  wynikające  z  ogólnie  przyjętych  zasad.

Komisja Rewizyjna  popiera  Zarząd  ROD  „Nad  Białką”  w  Częstochowie  oraz  Związek i  uznaje,  że  przedstawione  przez  Polski  Związek  Działkowców  uwagi  do  projektu  ustawy  z  dnia  15.09.2020  roku  winny  być  uwzględnione  w  procesie  legislacyjnym  projektu  ustawy  o  inwestycjach  w  zakresie  przeciwdziałaniu  skutkom  suszy.

 

Komisja  Rewizyjna                                    ROD  „Nad  Białką”                                                                                                                                                    w Częstochowie

Otrzymują:                                                                                                                                                                                      1. Ministerstwo  Klimatu                                                                                                                                                                                          2. Prezes  Krajowej  Rady  PZD                                                                                                                                                              3. Prezes  OZ  PZD  w  Częstochowie                                                                                                                                                      4. a/a