Zasady usuwania drzew z terenu działki i ROD.

Stanowisko ROD Rząsawa w sprawie przeciwdziałaniu skutkom suszy.
24 listopada 2020
ROD Tysiąclecie – stanowisko .
1 grudnia 2020

Procedura usuwania drzewa z terenu działki i ROD – co warto wiedzieć? – 23.11.2020

Bardzo często działkowcy napotykają problemy w urzędach przy zgłaszaniu zamiaru usunięcia drzew z terenu działek w ROD. W związku z tym warto pamiętać, że zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działki wydawane jest na wniosek działkowca, a z terenu ogólnego ROD – na wniosek zarządu ROD. Ponadto, zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o ROD nasadzenia na terenie działki w ROD stanowią własność działkowca.

Co więcej, Ustawodawca w art. 66 ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. określił, że:

„Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:

  • Rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy;
  • Prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki) ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w prawo do działki w rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej”.

Oznacza to, że rodzinne ogrody działkowe (określone ustawą o ROD z 2005 roku) z mocy samego prawa stały się rodzinnymi ogrodami działkowymi w świetle aktualnych rozwiązań. Analogicznie jest z tytułami prawnymi, na podstawie których działkowcy władają swoimi działkami na podstawie umowy dzierżawy działkowej lub umowy przeniesienia praw do działki.

W związku z tym nie ma aktualnie potrzeby dokonywania jakiejkolwiek czynności potwierdzającej prawo do nieruchomości w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew. Przekształcenia podmiotowe praw dokonały się bowiem z mocy samego prawa, co jednak wciąż nie jest takie oczywiste dla wielu urzędów gmin lub dzielnic.


Przypomnijmy, że obecnie nie trzeba uzyskiwać zgody na wycięcie:

  • topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, jeśli obwód ich pnia na wysokości 5 cm (od powierzchni gruntu) nie będzie przekraczał 80 cm.
  • w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego ten gdy obwód nie będzie przekraczał 65 cm,
  • w przypadku pozostałych gatunków drzew – 50 cm (gdy obwód przekracza tę wartość musimy zgłosić zamiar usunięcia drzewa w urzędzie właściwym ze względu na położenie ROD).

Usuwanie krzewów: 

Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m².

Nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

 

Maciej Aleksandrowicz

specjalista ds. ogrodniczych