Stanowisko ROD Rząsawa w sprawie przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Czytamy działkowca.
20 listopada 2020
Zasady usuwania drzew z terenu działki i ROD.
24 listopada 2020

Zarząd ROD Rząsawa w Częstochowie popiera projekt ustawy o przeciwdziałaniu suszy popierając jednocześnie korekty ochronne praw ROD i działkowców służące ich ochronie do których należą:

– wprowadzenie przepisów zapewniających odszkodowania dla działkowców i odtworzenie ROD (przy likwidacji ogrodu na inwestycje wodne) oraz zapewnienie stowarzyszeniom ogrodowym praw strony w postępowaniach dotyczących inwestycji wodnych planowanych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także innych określonych przez PZD.

 

                                                                     Prezes Zarządu ROD Rząsawa

                                                                              Robert Miklus