Dotacje miast i gmin dla ROD w kraju w 2020r. Dziękujemy samorządom.

Uroczyste posiedzenie Krajowej Rady z okazji Krajowych Dni Działkowca .
10 września 2020
ŻYCZENIA OZ Z OKAZJI DNI DZIAŁKOWCA – 2020.
14 września 2020

WSPARCIE FINANSOWE DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2020 ROKU – 11.09.2020

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, na uroczystym posiedzeniu, które odbyło się w dniu 9 września 2020 roku, zapoznała się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2020 roku ze środków publicznych. Materiał został przygotowany w oparciu o dane przekazane przez okręgi.

Z powyższych danych wynika, iż w 2020 roku 477 ROD uzyskało pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 10 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 5 877 210,16 zł. Pomoc udzielona przez 116 miast i gmin dotyczyła w szczególności budowy nowej lub modernizacji istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymiany oraz budowy sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca. Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Widoczny jest też fakt, iż z roku na rok coraz więcej gmin wspiera rodzinne ogrody działkowe.

Poniżej zamieszczamy tabelę ukazującą pomoc miast i gmin w poszczególnych okręgach.

AR