ROD Włókniarz w Lublińcu – Realizuje Krajowy Program Budowy Siedzib

ROD Sarenka – realizuje Krajowy Program Budowy Siedzib.
13 lipca 2020
Urząd Miasta w Częstochowie – 90.000 tysięcy dla ROD .
17 lipca 2020

ROD „Włókniarz „ w Lublińcu powstał 1982 r. Od ponad 35 lat funkcjonował bez siedziby. Wprowadzony przez KR program budowy siedzib dla zarządów  pozwolił na podjęcie decyzji o budowie takiego obiektu. Nie była to łatwa decyzja gdyż wymagała od Zarządu wielu starań aby przekonać działkowiczów do  niemałej partycypacji w kosztach tego przedsięwzięcia. Aby zminimalizować koszty  Zarząd sam zaprojektował  budynek oraz sposób budowy tego obiektu. Zarząd przyjął zasadę obiekt wg. naszych możliwości finansowych przy założeniu budowy przez okres 2 lat.                                                                                                                                     W ramach tego projektu założyliśmy dotację z funduszu KR i udało się . W miesiącu kwietniu 2019 r. Walne Zebranie podjęło Uchwałę  i wniosek o budowie  obiektu , które poparte   zostały Uchwałą  przez Zarząd Okręgowy w Częstochowie i w m-cu czerwcu 2019 r. uzyskaliśmy dotację w kwocie 10 000 zł. .                                                                                                       Inwestycja realizowana została przez wykonawcę wybranego  na podstawie  oceny  przysłanych ofert    jako odpowiedzi na zapytanie o cenę  przez 3   wykonawców. Wyboru wykonawcy dokonał Zarząd  a  przy wyborze uwzględnił  takie czynniki jak: koszty  wykonania inwestycji , opinie o wykonawcy w zakresie rzetelności  i terminowości wykonania prac oraz warunków gwarancji.                                                                                                                                                I etap  budowy  zamknął się kwotą  28 908,89 zł i zrealizowany został w 2019r.                                       II etap  planowany jest na rok bieżący  dotychczas  dobudowana została wiata i tak udało się wybudować  domek o powierzchni 20 m2 w zabudowie zamkniętej i wiatę o powierzchni 20 m2 w zabudowie otwartej.                                                                                                                                   Łączny koszt budowy wynosi 37 417,23 zł z czego dotacja wynosiła tylko  10 000 .00 zł pozostałe koszty 27 417zł zostały pokryte ze środków własnych w tym 22 348 ,00 to wpłaty działkowiczów.                                                                                                                                           Obiekt wymaga jeszcze wielu nakładów finansowych aby mógł spełnić swoją funkcję ponieważ  obecny stan budowy to stan surowy .Dokończenie budowy wymaga  wyposażenia biura w niezbędne meble,  sanitariaty oraz wiaty w  ławy i stoły  i  dobudowanie zaplecza technicznego. Przewidywany koszt to min. 15 ooo zł. Liczymy na wsparcie finansowe i kolejną dotację z KR.                                                                                                                                  Mimo to po zasięgnięciu opinii   z obiektu najbardziej zadowoleni są działkowicze , którzy  twierdzą że  widoczne są efekty ich dużego wkładu finansowego /ogród  liczy 65 działek/.                                                                                                                     Zarząd dziękuje wszystkim działkowiczom za zdyscyplinowanie  i dotrzymanie terminów wpłat – dzięki Waszej mobilizacji to co było niemożliwe do wykonania stało się możliwe.

 

Prezes Zarządu ROD” Włókniarz”

Zofia Wodara