Spotkanie Zarządu Okręgu z Posłem Zdzisławem Wolskim.

Narada Prezesów ROD.
7 lutego 2020
Informacja Krajowej Rady.
10 lutego 2020

Spotkanie Zarządu  Okręgu  z  Posłem  Zdzisławem  Wolskim.

W  dniu  10.02.2020  roku  w  siedzibie  biura  Okręgu  przy  ul.  Bór  201  w  Częstochowie  odbyło  się  spotkanie  Zarządu  Okręgu  z  posłem  Zdzisławem  Wolskim  oraz  radnym  miasta  Częstochowy  Sebastianem  Trzeszkowskim .  W  spotkaniu  stronę  związkową  reprezentował  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik,  Wiceprezes  Okręgu  Grzegorz  Tasarz  oraz  Dyrektor  Biura  Adam  Więcławik.  Spotkanie  miało  na celu  zapoznanie  posła  z  przyjętymi  przez  Senat  RP  poprawkami  do  zmiany  ustawy   prawo  budowlane  oraz  niektórych  innych  ustaw   dotyczącymi legalizacji  samowoli  budowlanych   miedzy  innymi  dla  budownictwa  altan  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych.   Zgłoszona  poprawka  rządowa  jest  tożsama  z  propozycjami  związku  w  tym  zakresie  dlatego  odpowiada  stronie  działkowej.  Przedstawiciele  Związku  zwrócili  się  do  posła  z  prośbą  o  poparcie  tych  poprawek  podczas  głosowania  w  sejmie.

Poseł  Zdzisław  Wolski  podczas  spotkania  stwierdził,  że  zawsze  dla  niego  sprawy  działkowe  były  najważniejsze  jeszcze  w  okresie  jego  przewodnictwa  w  Radzie  Miasta  w  Częstochowie.  Jeżeli  Związek  jest  zadowolony  z  zaproponowanych  rozwiązań  przez  stronę  rządową  to  będzie  lobbował  w  klubie,  aby  głosowanie  było  po  myśli  działkowców.   Poseł  uznał,  że  zaproponowane   rozwiązanie  w  Senacie  jest  dobre  i  powinno  zostać  przyjęte  przez  parlament  tym  samym  zapewnił  działkowców  o  swoim  poparciu  dla  ich  ważnych  spraw. Poseł  po  raz  kolejny  potwierdził  dalszą  gotowość  dla  podejmowania  innych  ważnych  spraw  związkowych  na  forum  Sejmu  RP.

 

Opracował i zdjęcia:

Adam  Więcławik