Stanowisko ROD „Nad Białką”

Stanowisko
13 marca 2019
Nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady PZD.
18 marca 2019

STANOWISKO

Zarządu  ROD „Nad Białką” w Częstochowie  z  dnia  16.03.2019  roku

         w  sprawie  zagrożeń  wynikających z uchwalonej w dniu 20 lutego 2019 roku    

                                    nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Zarząd  Rodzinnego  Ogrodu Działkowego „Nad  Białką” w Częstochowie  jako reprezentant  55  działowych  rodzin  naszego  ogrodu  wyraża  głębokie  zaniepokojenie  przyjętymi  w  dniu  20  lutego  przez  Sejm  RP  rozwiązaniami  w  nowelizacji  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami.   Przyjęcie  w tej  wersji  ustawy  rozwiązań  budzi  realne  zagrożenie  wywołane  kolejnymi  roszczeniami,  które  dotyczyć  mogą  wielu  obiektów    użyteczności  publicznej  w  tym również  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Tym  samym nowelizacja  zagraża  obywatelom,  działkowcom  oraz  będzie  mieć  zły  wpływ  na  ogólny  interes  publiczny.

Polski  Związek  Działkowców  nigdy  nie  kwestionuje  głównego  celu  przedmiotowej  nowelizacji,  ani  szeregu  przyjętych  dobrych   rozwiązań,  jest  przeciwny  zaproponowanym  rozwiązaniom  szkodliwym  między  innymi  dla  działkowców,  którzy  w dobrej  wierze  od  kilkudziesięciu  lat  użytkują  przekazane  im  grunty  w  użytkowanie.    Nasze  obawy  budzi  przede  wszystkim  zbyt  długi  okres  możliwości  składania  wniosków  roszczeniowych,  zwłaszcza  przez  osoby,  które  już  wcześniej  z  takiego  roszczenia  skorzystały  i  uzyskały  niezadawalający  wynik,  lub  osób,  które  nie  miały  zamiaru  nigdy takiego  wniosku  składać.  Działkowcy  stoją  na  stanowisku,  że  nie  można  tolerować  naprawy  niesprawiedliwości  dla  jednostek  kosztem  wielu  set  lub  tysięcy  osób  szczególnie  działowców,  co  może  być  skutkiem  opóźnienia  we  wprowadzeniu  instytucji  przedawnienia  roszczenia.

Zarząd  Rodzinnego  Ogrodu  Działowego  negatywnie  opiniuje  kontrowersyjne  zapisy  przedmiotowej  ustawy  stanowiące  zagrożenie  dla  dalszego  istnienia  i  rozwoju  miedzy  innymi  rodzinnych  ogrodów  działkowych.

Dlatego  zwracamy  się  do  Pana  Marszałka  Senatu  z  prośbą  o  wprowadzenie  do  nowelizacji  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  zaproponowanych  przez  Polski  Związek  Działkowców  wniosków,  które  będą  służyć  nie tylko  działkowcom,  ale  przede  wszystkim  zostaną  zrealizowane  wskazania  w  zakresie  zapewnienia  stabilności  stosunków  własnościowych  i  prawnych  w  Polsce,  które  nie  zostały  uwzględnione  na  etapie  prac  w  parlamencie.

 

Zarząd  ROD „Nad Białką”

                                                                                                                       w  Częstochowie