Stanowisko

Delegacja PZD spotkała się z Wiceministrem Infrastruktury.
8 marca 2019
Stanowisko ROD „Nad Białką”
18 marca 2019

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w Częstochowie

z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie po zapoznaniu się z przyjętą przez Sejm RP w dniu 20 lutego 2019 roku nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami ( druk nr 3108 ) wyraża swój zdecydowany sprzeciw.

Wprowadzenie do ustawy zapisów dotyczących możliwego zwrotu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom nieruchomości stanowiących obecnie tereny rodzinnych ogrodów działkowych jest nie do przyjęcia. Polski Związek Działkowców zawsze przejmował tereny będące własnością skarbu państwa o uregulowanym stanie prawnym na podstawie stosownych decyzji administracyjnych. Na naszym terenie jest wiele ogrodów, które istnieją ponad 50 lat i to one są w tym przypadku najbardziej narażone na roszczenia. Nasz niepokój budzą przede wszystkim zapisy umożliwiające w terminie do trzech lat wystąpić z roszczeniem. Takie traktowanie ogrodów działkowych oraz naszych członków musi budzić sprzeciw społeczności działkowej. W ten sposób naprawa szkód dla jednostki pociągnie za sobą wywłaszczenie setek lub tysięcy osób użytkujących w dobrej wierze od wielu dziesiątek lat działki w rodzinnych ogrodach działkowych.

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców uznaje, że argumentacja przedstawiona w piśmie Krajowej Rady z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami odpowiadają żywotnym interesom działkowców oraz naszemu związkowi. Jednak nasze argumenty zostały pominięte podczas procedowania tych przepisów w trakcie obrad podkomisji oraz w czasie obrad Sejmu.

Okręgowy Zarząd w Częstochowie na swoim posiedzeniu negatywnie opiniuje przekazany przez Sejm do Senatu projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zwłaszcza w kontekście zagrożeń jakie niosą za sobą jej przepisy w odniesieniu do sytuacji rodzinnych ogrodów działkowych oraz innych instytucji publicznych narażonych na roszczenia.

Okręgowy Zarząd zwraca się do Pana Marszałka z prośbą o wyeliminowanie spornych zapisów w przedstawionym przez Sejm RP projekcie dotyczącym zagrożeń dla interesów państwa i miliona polskich rodzin użytkujących działki w rodzinnych ogrodach działkowych.

Okręgowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

w Częstochowie.