List do Prezydenta Warszawy w obronie ROD.

Szkolenie nr 1/2019 dla nowych działkowców.
27 lutego 2019
Komunikat Krajowego Zarządu.
28 lutego 2019

List do Prezydenta m.st. Warszawy w obronie warszawskich ROD – 28.02.2019
W obliczu zagrożenia dalszego istnienia warszawskich ROD, w dniu 27 lutego 2019 r. na posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD został przyjęty list do Prezydenta m. st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego. W powyższym piśmie Krajowy Zarząd PZD przedstawił aktualną sytuację ogrodów, z uwagi na roszczenia do gruntów, projektowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz regulację stanów prawnych gruntów ROD. Jednocześnie zwrócił się o dostrzeżenie i wykorzystanie potencjału jaki tkwi w ogrodach działkowych, jak również wysłuchanie mieszkańców Warszawy, którzy chcą zachowania ogrodów w krajobrazie miasta. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu.

czytaj więcej