Szkolenie nr 1/2019 dla nowych działkowców.

Komunikat KZ
21 lutego 2019
List do Prezydenta Warszawy w obronie ROD.
28 lutego 2019

UWAGA DZIAŁKOWCY
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie zaprasza wszystkich nowych użytkowników działek na szkolenie Nr 1/2019 dla nowych użytkowników działek, które odbędzie się w następującym terminie.

Dzień pierwszy 18.03.2019 rok wykłady dotyczą:
Prawo w PZD.
Zagadnienia prawno-organizacyjne.
Zagospodarowanie i modernizacja działki.

Dzień drugi 20.03.2019 rok wykłady dotyczą:
Podstawowe zasady uprawy gleby.
Ochrona roślin na działce.
Wybrane zagadnienia z sadownictwa.
Pokaz cięcia i prześwietlania drzew i krzewów.

Dzień trzeci i zakończenie szkolenia 22.03.2019 rok.
Wybrane zagadnienia z warzywnictwa.
Uprawa ziół.
Uprawa roślin ozdobnych.
Zakończenie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Działkowców przy Okręgowym Zarządzie PZD na terenie ROD „Wypalanki” ul. Bór 201 w Częstochowie.

Początek szkolenia od godz. 16,00.
Dojazd środkami komunikacji miejskiej MPK linii 15 i 20 do przystanku Bór-Wypalanki.

Dyrektor Biura
Adam Więcławik
Częstochowa 27.02.2019.