Dotacje Jednostki Krajowej PZD

Komunikat Krajowego Zarządu PZD.
31 lipca 2018
Informacja KR PZD.
17 sierpnia 2018

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje i pożyczki dla ROD – 31.07.2018
W dniu 26 lipca 2018 r. Krajowy Zarząd PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Okręgowe Zarządy PZD wniosków zarządów ROD udzielił dotacji z Funduszu Rozwoju ROD następującym ROD:

im. Sienkiewicza w Koniecpolu– Okręg w Częstochowie – w kwocie 4 000 zł
„Spółdzielca” w Trzciance – Okręg w Pile – w kwocie 3 000 zł;
„Piast” w Dzierzążenku – Okręg w Pile – w kwocie 5 000 zł;
Łącznie KZ PZD wsparł ogrody na sumę 12 000 zł.

Krajowy Zarząd PZD udzielił również dotacji na budowę siedzib dla zarządów ROD w ramach programu „Budowa siedzib dla zarządów ROD” następującym ROD:

„Krokus” w Wysokiej – 5 400 zł;
„Spółdzielca” w Trzciance – 5 000 zł.
Łączna kwota przyznanych dotacji na ten cel wyniosła 10 400 zł.

Ponadto, KZ PZD udzielił pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD dla:

ROD „Jeziorany” w Śremie na budowę pomieszczenia na siedzibę zarządu ROD w kwocie 18 500 zł.
ROD „Storczyk” w Radomiu na budowę sieci elektrycznej w kwocie 140 000 zł.
ROD „Jagódka” w Niemczu na zakup altany 35m² i jej adaptację na siedzibę zarządu ROD w kwiecie 31 000 zł.
ROD im. HCP-4 w Poznaniu na elektryfikację ROD w kwocie 150 000 zł.
Łącznie KZ PZD przyznał pożyczki na kwotę 339 500 zł.

Więcej informacji dla zarządów ROD dotyczących wymagań formalnych przy składaniu wniosku o pożyczkę z FS PZD, czy dotację z Funduszu Rozwoju, dostępnych jest na stronie internetowej PZD w zakładce: http://pzd.pl/fundusze.html

AR