Komunikat Krajowego Zarządu PZD.

Czytamy „działkowca”.
23 lipca 2018
Dotacje Jednostki Krajowej PZD
2 sierpnia 2018

Komunikat Krajowego Zarządu z 27 lipca 2018 r. w sprawie Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD w PZD. – 27.07.2018
KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z 27 lipca 2018 r.

W SPRAWIE OŚRODKÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

DLA ROD W PZD

Krajowy Zarząd obradujący w dniu 26 lipca 2018 r Uchwałą nr 302/2018 przyjął dostosowane do przepisów prawa zasady tworzenia i prowadzenia Ośrodków Finansowo- Księgowych dla ROD obowiązujące w PZD.

Krajowy Zarząd przyjmując zasady tworzenia i funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych miał na celu zapewnienie Rodzinnym Ogrodom Działkowym prawidłowe realizowanie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji księgowej i gospodarki finansowej ROD, zgodnie z przepisami prawa Związkowego i powszechnie obowiązującego. Fachowcy zatrudnieni w OFK zapewnią pełną obsługę ROD w w/w zakresie oraz będą służyć doradztwem i pomocą przy rozwiązywaniu wielu problemów z dziedziny finansowo-księgowej. Nowe przepisy mają wpłynąć na powoływanie nowych OFK oraz podnieść jakość obsługi ROD w już istniejących OFK.

Wciąż zmieniające się przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają nowe, trudne obowiązki (np. RODO) powodując, że Zarządy ROD stoją przed dylematem jak sprostać wszystkim zadaniom, uniknąć błędów i odpowiedzialności. Dlatego też Zarząd Krajowy doprowadził do opracowania i przyjęcia nowych przepisów w sprawie Ośrodków Finansowo-księgowych, które przejmą zagadnienia i będą służyć pomocą i doradztwem. Za niewielkie opłaty związane z funkcjonowaniem OFK Prezesi i Zarządy ROD będą mogli więcej czasu poświęcić innym ważnym zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem ogrodu, mając spokojną głowę, że sprawy ewidencji księgowej są w dobrych rękach tj. w Ośrodku Finansowo-Księgowym.

Krajowy Zarząd PZD