Jubileusz – ROD

Narada Prezesów ROD.
3 lipca 2018
Konkurs – 2018
19 lipca 2018

Jubileusz 70 lat powstania Ogrodów Działkowych im. J. Lompy w Woźnikach. 30.06.2018.

Goście :

  • Wiceprezes OZ PZD w Częstochowie – Grzegorz Tasarz
  • Sekretarz Gminy Woźniki – Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak
  • Dzielnicowy Woźnik – mł. aspirant Adam Blacha

Spotkanie rozpoczął Prezes ROD Pan Jerzy Kucypera powitaniem wszystkich zebranych i przedstawieniem gości. Następnie głos zabrał wiceprezes OZ PZD w Częstochowie Pan Grzegorz Tasarz , który po przywitaniu wszystkich odczytał list gratulacyjny od Prezesa OZ Pana Andrzeja Wosika, a także przekazał puchar od Prezesa PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. Następnie Sekretarz Gminy Woźniki Pani Magdalena Jarosz -Wawrzyńczak złożyła na ręce Prezesa Kucypery List gratulacyjny, piękny wazon oraz wydawnictwa promujące gminę.

Prezes J. Kucypera przekazał na ręce wiceprezesa OZ PZD oraz Sekretarza Gminy pamiątkowe statuetki oraz podziękowania.

Następnie wiceprezes OZ PZD uhonorował Edwarda Matusiaka złotą, a Janusza Adamczuka i Zbigniewa Żaka srebrnymi odznakami „ Zasłużony Działkowiec „ a prezes J. Kucypera wręczył czwórce działkowiczów brązowe odznaki „ Zasłużony Działkowiec” oraz dyplomy i podziękowania.

Na zakończenie prezes zaproponował zebranym poczęstunek w postaci kawy, herbaty i ciasta oraz zaprosił na godz. 18.00 na zabawę taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych, a raczej do wczesnych godzin rannych.

Wszystko to zostało uwiecznione na zdjęciach, z których kilka przesyłam w załączniku.

Sporządził

Roman Sitko ,wiceprezes ROD im. J. Lompy w Woźnikach.