Spotkanie władz Okręgu w sprawie gospodarki odpadami

Kolegia prezesów ROD.
19 kwietnia 2018
Biuletyn nr 5/2018.
26 kwietnia 2018

Spotkanie  władz  okręgu  w  sprawie  gospodarki  odpadami.

W  dniu  20  kwietnia  w  siedzibie  Częstochowskiego  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  spotkali  się  przedstawiciele  Okręgu  z  władzami  firmy  oraz  Urzędu  Miasta   w   sprawie  gospodarki  odpadami.  W  spotkaniu  uczestniczyli:  Naczelnik  Wydziału  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miasta  Częstochowy  Andrzej  Szczerba,  Dyrektor  CzPK  Łukasz  Kot,  radny  Dariusz  Kapinos.  Stronę  związkową  reprezentowali  Dyrektor  Biura  Okręgu  Adam  Wiecławik,  Członek  Okręgu  Jan  Tauzowski  wiceprzewodniczący  Kolegium  Prezesów  II  oraz  Prezes  ROD  Gwarek  – wiceprzewodniczący  Kolegium  nr 3  w  Częstochowie.

Tematem  spotkania  był  odbiór  odpadów  zielonych  z  terenów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  oraz  dalsza  współpraca.

Przedstawiciele  Związku  zwrócili  uwagę,  że  obecnie  gospodarki  odpadami  zielonymi  powoduje  największe  kłopoty  dla  naszych  ogrodów.  Odpady  zielone  nie  są  systematycznie  odbierane  co  powoduje  ich  zbędne   zaleganie  i  utrudnienie  w  utrzymaniu  czystości  na  tych  terenach.   Ponadto   przedstawiciele  strony  związkowej  sygnalizują    problem  z  systematycznym  odbiorem  odpadów  komunalnych  z  kilku  ogrodów.  Do  tej  pory  nie  było  w  tej  kwestii  większych  utrudnień.

Radny  Dariusz  Kapinos  zaproponował  w  celu  złagodzenia  tej  sytuacji  podstawienie  profesjonalnej  rembarki  na  terenach  ogrodów,    gdzie   sytuacja  jest  najgorsza.   W  tej  sprawie  zaproponował  przygotowanie  wstępnego  harmonogramu  pracy  rembaka  na  poszczególnych  ogrodach.

Dyrektor  Biura  zwrócił,  się  z  zapytaniem   o   możliwości  zakupu  rembaków  dla  kilku  ogrodów,  co  znacznie  rozwiązałoby  sprawę  wywozu  odpadów  zielonych  z  terenów  ROD.  Urząd  zaproponował  zgłoszenie  tego  zadania  do  budżetu  obywatelskiego  na  2019  rok.  Nie są  to  duże  koszty  ale  jest  szansa,  że  dzięki   organizacji  działkowców  takie  zadanie  może  być  zrealizowane.

Ważnym  tematem  poruszonym   przez  działkowców  był  odbiór  odpadów  wielkogabarytowych.  Stwarza  to  na  ogrodach  coraz  to  większe  problemy.  Urząd  zaproponował  przygotowanie  wstępnego  harmonogramu  z  ogrodów,  gdzie  będzie  można  zabezpieczyć  kontener  na  te  odpady.

Ponadto  poruszano  również  sprawy  wywozu  gruzu  i  materiałów  budowlanych  z  terenu  ogrodów.

Przygotował

Adam Więcławik