Kolegia prezesów ROD.

Sprawy z dyżurów telefonicznych.
19 kwietnia 2018
Spotkanie władz Okręgu w sprawie gospodarki odpadami
24 kwietnia 2018

Zakończono  powoływanie  Kolegium Prezesów  w  Częstochowie.

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  zgodnie  z  uchwałą  Nr  417/2017  Prezydium  Krajowej  Rady  PZD  z  dnia  14  listopada  2017  roku  podjął  uchwałę  nr  15/2018  w  dniu  12  lutego  2018  roku  o  powołaniu  trzech  Kolegiów  Prezesów  w  Częstochowie.

Pierwsze  posiedzenie  odbyło  się  w  dniu   1  marca  2018  roku  w  biurze  ROD  „1-go  Maja-Wolność”  w  Częstochowie  przy  ul. Olsztyńskiej  166,  kolejne  posiedzenie  w  dniu    23  marca  w  Sali  konferencyjnej  ROD  „Wypalanki”.  Ostatnie  z  cyklu  spotkań  odbyło  się  w  dniu  11  kwietnia  w Sali  Domu  Działkowca  ROD  „Tysiąclecie”.  W  spotkaniu  uczestniczyli  przedstawiciele  rodzinnych  ogrodów  działkowych  z  rejonu  dzielnic  Rząsawa,  Aniołów,  Tysiąclecia,  Północ,  Grabówka,  Lisiniec. Z ramienia  Okręgu  w  posiedzeniu  uczestniczył  Sekretarz  OZ  Adam  Więcławik,  który  zapoznał  uczestników  z  aktualną  sytuacją  działkowców  i  Związku.  Poruszył  sprawy  nowelizacji   ustawy  prawo  wodne  oraz  projektu  ustawy  mieszkaniowej.   Jednogłośnie  na  przewodniczącego  Kolegium  uczestnicy  wybrali    Prezesa  ROD  „Nad  Białką” – Adama  Więcławika.  Wiceprzewodniczącym  został  Prezes  jednego  z  najstarszych  ogrodów  ROD  Chopin  Łukasz  Wywiał,  sekretarzem  została  Prezes  ROD  Rząsawa  Wiesława  Kilan.   Uczestnicy  posiedzenia  przyjęli  jednogłośnie  stanowisko  w  sprawie  projektu  ustawy  mieszkaniowej.

W  ten  sposób  powstały  trzy  prężne  organizmy  skupiające od  10  do  13  ROD.   Działalnością  kolegium  na  naszym  terenie  objęto  85 %  ogrodów  tj.   45  ROD,  które  są  użytkowane  przez    ponad  7.200  użytkowników  co  stanowi  86 %  ogółu  naszych  użytkowników.   W  pozostałych  miejscowościach  naszego  regionu  nie  powołano  kolegiów  z  powodu  zbyt  małej  ilości  ogrodów  w  terenie.   W  sumie  na  terenie  naszego  działania  funkcjonuje  5  Kolegium  w  tym  3  w  Częstochowie  oraz  po  jednym  w  Lublińcu  i  Blachowni.

 

Opracował:

Adam Więcławik