informacja KR PZD.

Krajowy Zarząd PZD wypowiedział się w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. – 27.03.2018
27 marca 2018
Stanowisko OZ.
29 marca 2018

INFORMACJA BIURA KRAJOWEJ RADY – 28.03.2018

W dniu 27 marca 2018 r w Biurze Krajowej Rady PZD pracował zespół, którego zadaniem było zapoznanie się ze złożonymi przez firmy architektoniczno-projektowe   ofertami w sprawie realizacji projektów pn. „Budowa siedziby dla zarządu ROD” oraz ich ocena.

Prezes PZD do pracy zespołu zaprosił specjalistów, zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD na stanowisku inspektora ds. Inwestycji. Zespół oceniał proponowane przez oferentów warunki techniczne, cenowe i terminowe. Po dokonanej analizie zespół zaproponował trzech oferentów, których oferty wydają się najbardziej optymalne i spełniające oczekiwania PZD. Jednocześnie zespół zaproponował, aby wystąpić do wybranych kontrahentów o doprecyzowanie ofert poprzez przyjęcie jednolitego systemu konstrukcji ofert. System ten pozwoli przy przyjętych założeniach doprecyzować i przedstawić oferty w sposób umożliwiający ich porównanie, co do przedmiotu zadania, warunków jego wykonania, ceny i terminu. Po otrzymaniu ofert uzupełniających, przez Krajowy Zarząd PZD podjęta zostanie decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Podejmowane działania już na tym etapie muszą wyeliminować wszystkie niespójności w realizacji przyszłego zadania. Chodzi bowiem o pilne i sprawne działanie na rzecz wszystkich ROD, które przystąpią do budowy siedzib i będą chciały skorzystać z projektów zagwarantowanych przez Krajowy Zarząd PZD.

 

BIURO KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD