Informacja KR.

Stanowisko OZ.
2 marca 2018
Informacje z ROD.
6 marca 2018

Pytanie z dyżuru prawnego: „Czy opinia komisji rewizyjnej ROD do uchwały zarządu ROD o przyznaniu świadczenia musi być pozytywna?” – 05.03.2018

Zgodnie z uchwałą nr 36/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17.02.2015 r. w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych decyzję o przyznaniu świadczenia np. dla członka zarządu ROD podejmuje zarząd ROD. Warunkiem podjęcia takiej uchwały jest uprzednie zaplanowanie środków finansowych na ten cel w preliminarzu finansowym uchwalonym przez walne zebranie członków ROD, jak również zasięgnięcie opinii komisji rewizyjnej ROD.

czytaj więcej