Stanowisko OZ.

Informacja KR.
2 marca 2018
Informacja KR.
6 marca 2018

S T A N O W I S K O 

Okręgowego  Zarządu  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie 

z  dnia  28  lutego  2018  roku.

w  sprawie:  roszczeń  do  gruntów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  i  znaczenia  ustawy  reprywatyzacyjnej.

 

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  uznaje,  że  jednym  z  najważniejszych  obecnie  zadań  jakie  stoją  przez  naszym  stowarzyszeniem  jest  obrona  rodzinnych  ogrodów  działkowych  przed  skutkami  zgłaszanych  roszczeń.

Rodzinne  ogrody  działkowe  na  przestrzeni  120 lat  istnienia  powstawały  spontanicznie  i  tworzone  były  przez  gminy  oraz  zakłady  pracy.  Jednak  wówczas  nie  przywiązywano  uwagi  do  stanów  prawnych  gruntów  przekazywanych  pod  ogrody  działkowe.  Należy  podkreślić,  że  brak  dokumentacji  źródłowej  jak  i  występujące  różne  drobne  nieprawidłowości  w  przejmowaniu  i  przekazywaniu  gruntów  pod  ogrody  działkowe  obecnie  skutkuje  składaniem  wniosków  roszczeniowych  w  stosunku  do  tych  terenów.

Związek  od  lat  zajmuje  w  tej  sprawie  jedno  stanowisko  –  obrony  interesów  działkowców.  Związek  jest  świadomy,  że nie  wolno  dopuścić  do  sytuacji,  że  naprawa  szkód  jednostkom  będzie  odbywać  się  kosztem  krzywdy  tysięcy  działkowców,  którzy  w  dobrej  wierze  pozyskiwali  grunty  na  których  od  lat  funkcjonują  dobrze  zagospodarowane  rodzinne  ogrody  działkowe  dzięki  własnym  środkom  finansowym,  które  indywidualni  działkowcy  przeznaczali  na  ich  zagospodarowanie.

Polski  Związek  Działkowców  nawiązuje  ścisłą  współpracę   z  samorządami  oraz  organami  państwa  w  celu  rozwiązania  tego  ważnego  problemu  szczególnie  dla  naszych  członków.  Związek  zawsze  stał  na  straży  poszanowania  prawa,  ale  jego  przestrzeganie  nie  może  naruszać  interesów  osób  najsłabszych  ekonomicznie  , którzy  użytkują  działki  w  rodzinnych  ogrodach  działkowych. Dlatego Związek  podjął  działania  zmierzające  do  opracowania  raportu  określającego problem  roszczeń  do  gruntów  ROD  jak  również   ich  skutków   w  celu  uchwalenia  przez  polskiego  ustawodawcę  rozwiązań  mających  na  celu  prawne  zabezpieczenie  w  pełni  interesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych.

 

Okręgowy  Zarząd  PZD

w  Częstochowie

 

Częstochowa  28.02.2018.