Komunikat KR w sprawie rejestracji zmiany do Statutu PZD.

Komunikat KR budowa siedzib dla ROD.
2 marca 2018
Obradował Okręgowy Zarząd.
2 marca 2018

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym. – 01.03.2018

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w sprawie rejestracji zmiany Statutu PZD w Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Krajowy Zarząd PZD (dotychczasowe Prezydium Krajowej Rady) informuje, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu z 9 grudnia 2017 roku, które zostały uchwalone podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Oznacza to, że wszystkie zarejestrowane postanowienia wchodzą w życie zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu, tj. większość z nowych rozwiązań zaczęła obowiązywać wraz z rejestracją, zaś część nowelizacji (dotycząca głównie walnych zebrań) wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2019 roku.

Przypominamy, że zmiana Statutu PZD była podyktowana głównie koniecznością wdrożenia do przepisów związkowych dużej nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Jednocześnie udoskonalono szereg zapisów statutowych do potrzeb działkowców, ogrodów i Związku. Wprowadzono bowiem wiele nowych rozwiązań, do których można zaliczyć:

  • zmianę struktury organizacyjnej na poziomie okręgów,
  • przekształcenie Prezydium Krajowej Rady w Krajowy Zarząd,
  • ułatwienia w zwoływaniu posiedzeń organów PZD,
  • wzmocnienie uprawnień działkowców w zakresie udziału w walnych zebraniach,
  • zakaz pobierania opłat ogrodowych od nowego działkowca w razie ich uiszczenia w danym roku przez poprzedniego użytkownika działki,
  • zmodyfikowany tryb wypowiadania umowy dzierżawy działkowej, służący prewencyjnej kontroli poprawności i zasadności pozbawienia prawa do działki,
  • poszerzenie zwolnień z opłat ogrodowych uiszczanych wraz z nabyciem działki,
  • przywrócenie możliwości uchwalania przez walne zebranie prac na rzecz ogrodu jako sposobu odpracowania długu z tytułu należnych opłat ogrodowych.

Ze względu na powyższe zmiany, w najbliższym tygodniu Krajowa Rada zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby omówić działania PZD w związku z dokonaną rejestracją. W szczególności chodzi o wypracowanie postępowania dotyczącego wdrożenia zmiany statutu. W tym zakresie zostaną podjęte odpowiednie uchwały, które rozpoczną proces wprowadzania nowych rozwiązań do bieżącej działalności poszczególnych struktur Związku.

Tekst jednolity znowelizowanego statutu zostanie w najbliższym czasie zamieszczony na stronie internetowej www.pzd.pl.  Zostanie również opublikowany w Biuletynie Informacyjnym.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, 1 marca 2018 roku