Sprawa reprywatyzacji

Z prac Krajowej Rady PZD.
30 stycznia 2018
Informacje KR PZD.
2 lutego 2018

Stanowisko Prezydium OZ PZD w Szczecinie w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. – 30.01.2018

W związku z publikacją na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości projektu ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. w dniu 20 października 2017 roku, Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie wskazuje, iż w przedmiotowym projekcie istnieje konieczność kompleksowego uregulowania zagadnień prawnych związanych z reprywatyzacją terenów, na których zorganizowane są rodzinne ogrody działkowe.

czytaj więcej