Termin szkolenia nowych działkowców.

Dyżur prawnika
29 stycznia 2018
Informacje z prac KR
29 stycznia 2018

UWAGA  DZIAŁKOWCY

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  zaprasza  wszystkich  nowych  użytkowników  działek   na   szkolenie Nr  1/2018   dla  nowych  użytkowników  działek,  które  odbędzie  się w  następującym  terminie.

Dzień  pierwszy  19.02.2018  rok  wykład  z  następującą  tematyką.

 1. Prawo w PZD.
 2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.
 3. Zagospodarowanie i  modernizacja  działki.

Dzień  drugi  21.02.2018  rok  wykład  z  następującą  tematyką.

 1. Podstawowe zasady  uprawy gleby.
 2. Ochrona roślin na działce.
 3. Wybrane zagadnienia z  sadownictwa.
 4. Pokaz cięcia i prześwietlania drzew i krzewów.

Dzień  trzeci  i  zakończenie  szkolenia  23.02.2018  rok wykład  z następującą tematyką.

 1. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa.
 2. Uprawa ziół.
 3. Uprawa roślin ozdobnych.
 4. Zakończenie  szkolenie – rozdanie  zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia Działkowców  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura

Adam  Więcławik

Częstochowa  29.01.2018.