PZD uczestniczył w debacie „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej”

Mail od Rzecznika Praw Obywatelskich
10 stycznia 2018
Pierwsze szkolenie władz w 2018 roku.
11 stycznia 2018

PZD uczestniczył w debacie „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej – szanse i zagrożenia” – 10.01.2018

W dniu 9 stycznia 2018 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyła się debata „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej – szanse i zagrożenia”. Debata została zorganizowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

czytaj więcej