Pierwsze szkolenie władz w 2018 roku.

PZD uczestniczył w debacie „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej”
11 stycznia 2018
aktualności
16 stycznia 2018

Pierwsze  szkolenie  dla  członków   władz  ogrodowych  w  Częstochowie  w  roku  2018.

W  dniu  10  stycznia 2018  roku  w  Sali  Domu  Działkowca  ROD „1-go  Maja-Wolność”  w  Częstochowie  przy  ul.  Olsztyńskiej  166    odbyło  się  pierwsze  w  tym  roku  szkolenie  dla  członków   władz  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  szkoleniu  uczestniczyli  członkowie  8  ROD.  Okręgowy  Zarząd   reprezentowali   Dyrektor  Biura  Adam   Więcławik,    oraz    członek  Prezydium  Marian  Gradzik.

Podczas  szkolenia  omówiono  aktualną  sytuację  Związku  na  którą  składają  się  informacja  z  odbytego   XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD,  podczas   którego  przyjęto    zmiany  do  Statutu  PZD,  wynikające   z  przyjętej  przez  Sejm  RP   nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach  oraz   sprawy  rozwoju  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  Ponadto  omówiono  sprawy  funkcjonowania  Kolegiów  Prezesów  w  ROD.  Głównym  jednak    tematem  szkolenia  było  przygotowanie  Zarządów  i  ROD  do  kampanii  sprawozdawczej  2018  roku.   Omówiono  szczegółowo   zadania  władz  ogrodu  przed  walnym  zebraniem,  przygotowanie  materiałów  sprawozdawczych,  przebieg  zebrania  oraz  zadania  po  zebraniu.  Pomocne  w  tej  sprawie  okazały  się  przyjęte  przez  Krajową  Radę   wytyczne  z  dnia  25  października  2017  roku.

Podczas  szkolenia  omówiono  sprawy  komputeryzacji  ROD.  Wstępne   omówienie  zalet  programu  DGCS System PZD    przedstawił  Dyrektor  Biura.

Ze  strony  uczestników  padło  wiele  pytań.  W  dyskusji  mocno  akcentowano  konieczność  ścisłego  przestrzegania  prawa  ogólnego  oraz  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów.

Opracował: Adam Więcławik