Dofinansowanie na tworzenie Klubów Seniora. Nowe możliwości dla Zarządów ROD!

Współpraca  działkowców  Blachowni  ze  Szkołami i Przedszkolami Blachowni w  sprawie realizacji  programu  edukacyjnego przyrodniczo – ekologicznego
21 grudnia 2017
Harmonogram
28 grudnia 2017

Pod koniec listopada wystartował rządowy program Senior+ 2018. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na jego realizację przeznaczono rekordowo wysoka kwotę. Do wydania jest bowiem aż 80 mln złotych. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. To szansa dla blisko 2500 ogrodów, które mają doskonałe zaplecze w postaci domów działkowca. Dzięki rządowemu dofinansowaniu działkowcy mogą zyskać środki na ich przystosowanie i modernizację oraz bieżące utrzymanie, a ponadto swoim dorobkiem, mogą służyć innym potrzebującym obywatelom.

Ogrody działkowe to nie tylko miejsce wypoczynku i aktywności, ale także spotkań i integracji. Polskie społeczeństwo starzeje się, przybywa nam osób starszych, dlatego rząd podejmuje inicjatywy i programy, które nakierunkowane są właśnie na tę grupę społeczną. To otwiera nowe możliwości także przed ogrodami działkowymi, które powinny zainteresować się bliżej tematem dofinansowania, jakie można w ten sposób pozyskać na działalność społeczną prowadzoną przez ogrody działkowe.

Program Senior + ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.  O ile tworzenie placówek dziennego pobytu w ROD jest  niezwykle trudne i czasochłonne dla społecznych zarządów, o tyle możliwość tworzenia Klubów „Senior+”, które są uproszczoną formą placówek „Senior+” i cechują się mniejszymi wymogami w zakresie standardu lokalowego, osobowego i organizacyjnego, jest ciekawą propozycją dla wielu ROD.   Klub „Senior+” ma za zadanie zapewnić osobom starszym miejsce spotkań, a także możliwość samodzielnej organizacji swojego czasu oraz wzajemnej samopomocy. Mieszczą się w tym usługi edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywność ruchowa (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami) czy terapia zajęciowa (muzykoterapia, treningi umysłu itp.). Klub Senior+ ma być miejscem, w którym Klub jest miejscem, w którym samotne osoby, dotychczas zamknięte w domu, będą mogły realizować swoje pasje. A czasami wystarczy to, że mogą się z kimś spotkać, porozmawiać, nawiązać przyjaźnie. Tak, jak dzieje się to w działających już na terenie ogrodów – klubach seniora i klubach działkowca. Takie kluby mogą powstać w wielu ogrodach działkowych, które mają domy działkowca.

Gminy borykają się z ograniczonymi możliwościami lokalowymi, dlatego chętnie podejmują w tym względzie współprace z organizacjami pozarządowymi. Tymczasem prawie 2,5 tysiące ogrodów w Polsce takie zaplecze posiada. Większe lub mniejsze domy działkowca, znakomicie mogą służyć jako miejsca spotkań Klubu Seniora +. Program oferuje nie tylko pieniądze na utrzymanie członków klubu, ale także na dostosowanie budynku do organizowanych spotkań i aktywności. Dzięki temu Zarządy ROD mogą zyskać potrzebne pieniądze na modernizację domów działkowca, a przy okazji zaoferować samorządom współprace w kwestii organizacji aktywności dla seniorów. Warto także zauważyć, że działkowcy to w większości osoby w wieku średnim i starszym, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by byli także członkami nowo powstających Klubów Seniora. Dzięki tej inicjatywie Zarządy ROD mogą znakomicie wykorzystać domy działkowca i otworzyć je na potrzeby działkowców i społeczności lokalnej. Zmiany, jakie zostały wprowadzone do programu pozwoliły na obniżenie minimalnych wymogów dotyczących standardów lokalowych, co otwiera drogę w przypadku mniejszych domów działkowca. W ramach Programu można ubiegać się o dotację na utworzenie lub wyposażenie placówki (zyskać można nawet 150 tys. zł w przypadku Klubu „Senior+”). Kwota dofinansowania przeznaczona na rok 2018 na utrzymanie jednego miejsca została podwyższona i dla członków Klubu Seniora+ wyniesie miesięcznie aż 200 zł.

Zarządy ROD są otwarte na wszelkie aktywności i chętnie otwierają drzwi domów działkowca, by społeczność lokalne miała się gdzie integrować i spotykać. Teraz jednak zyskać można dodatkowe środki na uruchomienie podobnych klubów także w innych ogrodach. Od 2009 roku w okręgu poznańskim, w ROD Urodzaj prężnie działa Klub Seniora Działkowcy. Seniorzy spotykają się raz na miesiąc. Jest decoupage – dekorowanie przedmiotów z różnych materiałów na święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, Komunię, do mieszkań i na upominki. Jest szydełkowanie – tworzenie dekoracji z nici, wełny. Takich klubów seniora jest w ogrodach znacznie więcej. Podobne spotkania organizują seniorzy w ROD im. Obrońców Pokoju w Warszawie oraz w Grudziądzu. Spotkania są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców danego miasta, nie tylko dla działkowców-seniorów. Chodzi o wspólne spędzenie czasu na terenie ogrodu działkowego, o promowanie aktywnego trybu życia.  Tworzenie klubów seniora w ROD to także jedna z propozycji zawarta w promowanym przez PZD Otwartym Programie Społecznego Rozwoju ROD, który z roku na rok zyskuje na popularności. Ogrody zmieniają swoje oblicze, starają się swoimi inicjatywami rozszerzać katalog działań służących lepszej integracji środowiska samych działkowców, ale także podejmują coraz liczniej działania na rzecz lokalnych społeczności, które chętnie korzystają z takiej oferty.

W 2017 roku powstało 96 Klubów Seniora+, które w sumie otrzymały aż 11 milionów dofinansowania rządowego. Pula środków jest jednak o wiele wyższa, bowiem rząd chciałby w 2018 roku uruchomić aż 250 takich Klubów Senior +. Ile z nich powstanie w ogrodach działkowych? Wszystko w rękach Zarządów ROD, które już nie raz udowodniły, że chcieć, to znaczy móc!

AH