Współpraca  działkowców  Blachowni  ze  Szkołami i Przedszkolami Blachowni w  sprawie realizacji  programu  edukacyjnego przyrodniczo – ekologicznego

Życzenia Świąteczne
21 grudnia 2017
Dofinansowanie na tworzenie Klubów Seniora. Nowe możliwości dla Zarządów ROD!
22 grudnia 2017

W  dniu  20  grudnia  2017  roku  w  Sali  Konferencyjnej  Urzędu  Gminy  w  Blachowni  odbyło  się  spotkanie  mające  na  celu  podpisania  Porozumienia  o  realizacji  edukacji przyrodniczo – ekologicznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ODLEWNIK” w Blachowni, pn: „NATURA WOKÓŁ NAS” przy udziale Szkół i Przedszkoli, poprzez realizację ścieżki dydaktycznej  w postaci tablic  edukacyjnych ekologiczno – przyrodniczych , ukierunkowanej do dzieci i młodzieży jako lekcji biologii i ekologii w plenerze oraz  organizacji szkoleń dla działkowców i spotkań mieszkańców  Gminy  Blachownia, na podstawie Otwartego Programu Ekologicznego Polskiego Związku Działkowców oraz Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pn: „Edukacja ekologiczna – ścieżki dydaktyczne”.  Sygnatariuszami  porozumienia  są: Zarząd  ROD  „Odlewnik”  w  Blachowni  pomysłodawca  budowy  ścieżki  edukacyjnej,  Szkoła  Podstawowa  nr  1  oraz  Przedszkole  Publicznej  nr   2  w  Blachowni.  Uroczyste  podpisanie  porozumienia  odbyło  się  w  obecności  Burmistrza  Gminy  Sylwii  Szymańskiej.     ROD „ODLEWNIK” reprezentował  Prezes  Jerzy  Wawszczak,     Szkołę  Podstawową  nr  1 , Dyrektor  Andrzej  Guła,  Przedszkole  Publiczne  Nr  2 , Dyrektor  Małgorzata  Spyra.

Od  lewej  Dyrektor  Przedszkola  Małgorzata  Spyra,  Dyrektor  Szkoły  Andrzej  Guła,  Prezes  ROD  Jerzy  Wawszczak,  Burmistrz  Miasta  Blachownia  Sylwia  Szymańska.

Porozumienie  ma  na  celu  podnoszenie  świadomości  ekologicznej  mieszkańców  gminy,  postrzegania  piękna  rodzimej  przyrody,  aktywnego  spędzania  wolnego  czasu  oraz  szacunku  dla  pracy  i  integracji   wielopokoleniowej.      Realizacja  tych  zadań  obejmuje  udostępnienie  uczniom  oraz  przedszkolakom  terenu  ogrodu  działkowego,  na  którym  wybudowana  zostanie  ścieżka  edukacyjna  do  prowadzenia  zajęć  przyrodniczo-edukacyjnych  na  świeżym  powietrzu.

Na  realizację  zadania  Zarząd  ROD  „Odlewnik”   złożył  stosowny  wniosek  do  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Katowicach.   Obecnie  oczekujemy  na  przyznanie  dotacji  i   realizację  zadania.

Opracował  – Prezes  ROD  Jerzy  Wawszczak