Szkolenie  władz  rodzinnych  ogrodów  działkowych  z  Blachowni  i  Herb

4. rocznica uchwalenia ustawy o ROD
13 grudnia 2017
Szkolenie  aktywu  związkowego  ogrodów  w  Lublińcu
18 grudnia 2017

W  dniu  13  grudnia 2017  roku w  Szkole  Podstawowej  Nr  1  w  Blachowni  odbyło  się  szkolenie  władz  ogrodowych  rodzinnych  ogrodów  działkowych  Blachowni  i  Herb.   Okręgowy  Zarząd  reprezentował  Dyrektor  Biura   Adam  Więcławik ,  Skarbnik  Okręgu  Krzysztof  Szafel  oraz  członek  Okręgowego  Zarządu,   Przewodniczący  kolegium  Prezesów  w  Blachowni  Jerzy  Wawszczak,  który  był  organizatorem   tego  spotkania.

Podczas  szkolenia  Dyrektor  Biura  omówił  wprowadzone  podczas  XIII  Nadzwyczajnego  Zjazdu  Delegatów  PZD,  który  odbył  się  w dniu  9  grudnia  2017  roku   zmiany  do  Statutu  PZD  wynikające  z  przyjętej  przez  Sejm  RP  nowelizacji  ustawy  prawo  o  stowarzyszeniach  oraz  tych  zaproponowanych  w  publicznej  debacie  mających  na celu  porządkowanie  i  lepsze  funkcjonowanie  naszych  ogrodów  i  Związku.  Podczas  szkolenia  zapoznano  zebranych  z  nową  uchwałą  Krajowej  Rady  w  sprawie  funkcjonowania  Kolegiów  Prezesów.

Głównym  tematem  szkolenia  było  jednak  przygotowanie  ogrodów  do  walnych  zebrań.  Podczas  dyskusji  omówiono  sprawy  związane   z  przygotowaniami  Zarządów  ROD  do  kampanii   sprawozdawczej  w  roku  2018,  jego  przebiegu  oraz  obowiązkach  Zarządu  ROD  po  walnym  zebraniu.  Szczegółowo  omówiono  sprawy  przygotowania    materiałów  sprawozdawczych  oraz  innych  niezbędnych  do  przeprowadzenia  zebrań  w  ogrodach  w  tym  przygotowania  wysokości  opłaty  ogrodowej.

Podczas  szkolenia  Dyrektor  Biura  przedstawił  informację  dotyczą  programu  DGCS  PZD  SYSTEM  przygotowanego  i  opracowanego  specjalnie  dla  potrzeb  ogrodów  i  Związku.

Szkolenie  zdaniem  uczestników  było  świetną  okazją  do    wymiany  doświadczeń  i  zacieśnienia  współpracy  między  ogrodami.  Ze  strony  uczestników  padło  wiele  pytań.  W  dyskusji  mocno  podkreślano   konieczność    przestrzegania  prawa  ogólnego  oraz  związkowego  jak  również  większej  dbałości  o  wygląd  i  lepsze  zagospodarowanie  naszych  ogrodów  z  pożytkiem  dla lokalnej  społeczności.

Opracował:  Adam  Więcławik

Zdjęcia:  Krzysztof  Szafel