Szkolenie aktywu związkowego ogrodów w Myszkowie

Delegacja okręgu czestochowskiego na XIII Zjadzie Delegatów PZD
12 grudnia 2017
Szkolenie  aktywu  ROD  w  ROD  „Tysiąclecia”  w  Częstochowie.
13 grudnia 2017

W dniu 07 grudnia 2017 roku w budynku administracyjnym ROD „Wypoczynek” w Myszkowie spotkali się członkowie władz ogrodów w Myszkowie. Okręgowy Zarząd reprezentowali Dyrektor Biura Adam Więcławik oraz Skarbnik Krzysztof Szafel.

Podczas szkolenia przedstawiono aktualną sytuację stowarzyszenia PZD. Omówiono przygotowania do XIII Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017 roku oraz opracowane zmiany do Statutu PZD wynikające z przyjęcia przez Sejm nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach. Na mocy tej nowelizacji wszystkie stowarzyszenia działające w Polsce mają czas do końca maja na nowelizację swoich statutów. Podczas szkolenia przedstawiono również nowe uregulowania dotyczące kolegiów prezesów rodzinnych ogrodów działkowych.

Pełna relacja