Delegaci o potrzebnym rozwoju ROD

Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie
9 grudnia 2017
Dokumenty i stanowiska z Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu PZD
11 grudnia 2017

Barbara Korolczuk, okręg wrocławski

– Pokazaliśmy w czym tkwi siła PZD. Jedność, troska, stanie na straży praw działkowców, świadomość, że tylko razem możemy obronić ogrody – mówiła delegatka okręgu wrocławskiego. Wskazała, iż rozwój infrastruktury ogrodowej jest ważny, dlatego należy pokazać samorządom wartość ogrodów i wykorzystać to także w kontaktami z organizacjami pozarządowymi. Jak mówiła, zaangażowanie w rozwój infrastruktury sprawi, że rozwój ogrodów będzie jeszcze większy. Wskazywała także, że polityka PZD nastawiona jest od dawna na realizację takich potrzeb. Wskazała też zadanie dla działaczy PZD, jest nim pokazywanie samorządom, że ogrody wpisują się w politykę rozwoju miast.  Jak mówiła, pomóc w tym może otwarcie ogrodów i ich unowocześnianie.

Krystyna Mazurek, okręg mazowiecki

Delegatka z okręgu mazowieckiego podkreśliła, że najważniejsze w rozwoju są dwa filary – nowi działkowcy oraz dbanie o ich wizerunek. – To właśnie dzisiejszy nowi działkowcy będą decydować w przyszłości decydować o losach ogrodów, dlatego muszą być świadomi zadań i zagrożeń, jakie stoją przed ogrodami. Drugi filar rozwoju to remonty i inwestycje, które są niezbędne, by poprawiać wizerunek ogrodów. Wiele ogrodów korzysta z możliwości dotacji z PZD i samorządów – wyliczała. Od tego, jak zadbamy o wizerunek ogrodów zależy ich postrzeganie przez władze, a co za tym idzie ich przyszłość. Należy podejmować działania na wielu polach, by ROD jak najlepiej włączały się w inicjatywy lokalne i Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD, który promuje Związek. Ogrody służą mieszkańcom miast i pozwalają na wypoczynek i realizację pasji pokoleń, choć ich rola zmieniła się w ciągu minionych 120 lat – mówiła. Ogrody są znów modne i pożądane, choć nad wieloma wisi widmo zagrożeń, roszczeń, likwidacji i innych.

Alfons Blachura, okręg śląski

Potrzeba co najmniej kilku lat, by osiągnąć wyznaczone cele – mówił delegat z okręgu śląskiego. Wszystkim kojarzy się, że Śląsk jest czarny od węgla. To nieprawda, Śląsk jest coraz bardziej zielony – mamy coraz więcej ogrodów, które dają ogromne tereny zieleni, a co za tym idzie miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Te sprawy, które przedstawił Pan prezes jako bardzo istotne na naszym Zjeździe są trudne, ale nasze pokolenie nigdy nie miało możliwości działać w normalnych warunkach, czasem były jeszcze gorsze warunki polityczne, gospodarcze i finansowe. Nieustannie jesteśmy też ofiarą ataków, a mimo trudności nasz Związek jest najliczniejsza organizacją w Polsce – podkreślał. Nasze ogrody są coraz lepiej zagospodarowane i przyciągają do nas tłumy. Będzie nam trudno rozwijać się, bo to zależy też od samorządów, ale w wielu mamy swoich przyjaciół i tam, będziemy zabiegać o dalszy rozwój ogrodów.