Inauguracja szkoleń dla członków władz ogrodowych w Częstochowie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ dla członków władz ogrodowych Zarządu  ROD  i  Komisji  Rewizyjnych  ROD w  grudniu 2017 roku.
2 grudnia 2017
Delegaci zabrali głos ws. zmian w statucie
9 grudnia 2017

W dniu 05 grudnia 2017 roku w Sali Domu Działkowca ROD „Hutnik” w Częstochowie przy ul. Limbowej odbyło się pierwsze szkolenie dla członków władz rodzinnych ogrodów działkowych. W szkoleniu uczestniczyli członkowie 5 ROD. Okręgowy Zarząd reprezentowali Dyrektor Biura Adam Więcławik, Skarbnik OZ Krzysztof Szafel oraz członek Prezydium Tadeusz Ciechan.

Podczas szkolenia omówiono aktualną sytuację Związku na którą składają się przygotowania do XIII Zjazdu PZD, na którym będą przyjęte zaproponowane zmiany do Statutu PZD, wynikające z przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz sprawy rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Ponadto omówiono sprawy funkcjonowania Kolegiów Prezesów w ROD. Głównym jednak tematem szkolenia było przygotowanie Zarządów i ROD do kampanii sprawozdawczej 2018 roku. Omówiono szczegółowo zadania władz ogrodu prze walnym zebraniem, przygotowanie materiałów sprawozdawczych, przebieg zebrania oraz zadania po zebraniu. Pomocne w tej sprawie okazały się przyjęte przez Krajową Radę wytyczne z dnia 25 października 2017 roku.

Podczas szkolenia omówiono sprawy komputeryzacji ROD. Wstępne omówienie zalet programu DGCS System PZD przedstawił Dyrektor Biura.

 

Ze strony uczestników padło wiele pytań. W dyskusji mocno akcentowano konieczność ścisłego przestrzegania prawa ogólnego oraz związkowego jak również większej dbałości o wygląd i lepsze zagospodarowanie naszych ogrodów.