Inwentaryzacja – ważne

UWAGA  DZIAŁKOWCY
10 listopada 2017
XVII posiedzenie Krajowej Rady PZD
17 listopada 2017

Okręgowy Zarząd  PZD przypomina o obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji  składników majątkowych  w jednostkach PZD . Spis z natury powinny przeprowadzić oficjalnie powołane przez Prezesa ROD minimum dwuosobowe zespoły (komisje )spisowe . Spisem z natury należy objąć :  środki trwałe ,materiały i towary , środki pieniężne w kasie , środki pieniężne na rachunkach bankowych ,należności i zobowiązania ,rozrachunki z pracownikami , nisko cenne środki trwałe  ( wyposażenie) , rozrachunki wewnątrz-organizacyjne .

Termin  przeprowadzenia inwentaryzacji  od 1.10 – do 31.12 .2017.