UWAGA  DZIAŁKOWCY

Burmistrz Blachownia pomaga rodzinnym ogrodom działkowym
8 listopada 2017
Inwentaryzacja – ważne
15 listopada 2017

Okręgowy  Zarząd  Polskiego  Związku  Działkowców  w  Częstochowie  informuje,  że  szkolenie nr  12/2017   dla  nowych  użytkowników  działek  odbędzie  się w  terminach  i  tematyce  wyszczególnionej  w  poniższym  zestawieniu.

L.p. Dzień Tematyka  wykładów
1 20.11.2017 1. Prawo  w  PZD.

2. Zagadnienia prawno-organizacyjne.

3. Zagospodarowanie  i  modernizacja  działki.

2 22.11.2017 1. Podstawowe  zasady  uprawy  gleby.

2. Ochrona  roślin  na  działce.

3. Wybrane  zagadnienia  z  sadownictwa.

4. Pokaz ciecia  i prześwietlania.

3 24.11.2017 1. Wybrane  zagadnienia  z  warzywnictwa.

2. Uprawa  ziół.

3. Uprawa  roślin  ozdobnych.

4.  Zakończenie szkolenia.

 

Szkolenie  odbędzie  się  w  Ośrodku  Szkolenia  przy  Okręgowym  Zarządzie  PZD  na  terenie  ROD  „Wypalanki”  ul.  Bór  201  w  Częstochowie.

Początek  szkolenia  od  godz.  16,00.

Dojazd  środkami  komunikacji  miejskiej  MPK linii  15  i 20  do  przystanku  Bór-Wypalanki.

Dyrektor  Biura                                                                                                                       Adam  Więcławik

 

Częstochowa  10.11.2017.