Zakaz podlewania ogródków! Są już pierwsze decyzje. – 23.05.2024

Seria pożarów w Polsce: Prezes PZD apeluje o wzmocnioną czujność – 14.05.2024
15 maja 2024
Informacja !
29 maja 2024

Są już pierwsze gminy w Polsce, które wprowadziły zakaz podlewania ogródków czy trawników. A przecież nie mamy jeszcze lata. Susza w tym roku może być rekordowa.

IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku obszarów Polski. Najgorsza sytuacja jest na zachodzie i w centrum Polski, gdzie nie padało od około trzech tygodni, ale deszczu brakuje w całym kraju. Zakaz poboru wody z sieci wodociągowej z przeznaczeniem do podlewania przydomowych ogródków wprowadzono do odwołania! Za złamanie przepisów grożą mandaty.

Zakaz podlewania ogródków 2024 – gdzie już obowiązuje?

Zbyt duże obciążenie sieci, powoduje niskie ciśnienie w rurach, a finalnie przerwy w dostawach wody. Są już nawet pierwsze domy, w których brakuje wody. Niestety, same apele o oszczędzanie wody i zaprzestanie podlewania najczęściej nie działają, dlatego też wprowadza się zakaz podlewania wodą z wodociągów.

Taki zakaz poboru wody z sieci wodociągowej z przeznaczeniem do podlewania i zraszania przydomowych ogródków działkowych, także trawników, klombów, tuneli foliowych, szklarni oraz upraw działkowych, rolnych i sadowniczych, a także napełniania wodą basenów wprowadziła gmina Borkowice. Zakaz obowiązuje od 16 maja do odwołania. Podlewania zabrania się w godzinach od 6:00 do 22:00.

Podobny zakaz korzystania z wody wodociągowej do celów gospodarczych wprowadził podwarszawski Brwinów. Obowiązuje również do odwołania, w godzinach 15:00 – 24:00.

Mapa gmin, która wystosowała apele lub wprowadziła zakazy podlewania aktualizowana jest na bieżąco w serwisie Świat Wody. Jej autorzy zwracają uwagę, że gdy przychodzą cieplejsze dni i brakuje opadów, masowo zaczyna się podlewanie trawników i przydomowych ogrodów – powoduje to spadki ciśnienia w sieci wodociągowej i problemy w normalnym użytkowaniu wody.

Kto wprowadza zakaz podlewania ogródków?

Przepisy porządkowe może wydawać rada gminy, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Informacje na temat wprowadzanych zakazów publikowane są na stronach gmin, a także na gov.pl.

Jaki mandat za podlewanie podczas zakazu?

Za podlewanie ogródka czy napełnianie przydomowych basenów wodą z wodociągów, można dostać mandat lub grzywnę.

Kto nie stosuje się do przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych, w tym zakazowi podlewania, podlega karze grzywny nawet do 5000 złotych albo karze nagany.

Niezastosowanie się do zarządzenia spowoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa o wykroczeniach – jak można przeczytać na stronie gminy Borkowice.

muratordom.pl