Działkowcy walczą o swoje prawa.

KONKURS – NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2024.
10 kwietnia 2024
Wody Polskie deklarują: Nie będzie kar za ujęcia wody na działkach – 25.04.2024
25 kwietnia 2024

Plany ogólne – wzór wniosku do pobrania – 12.04.2024

W najbliższym czasie wszystkie gminy przyjmą tzw. plany ogólne – dokumenty planistyczne, które mogą zadecydować o przyszłości ROD. Uchwalą je rady gminy, ale przewidziano aktywny udział społeczeństwa. Każdy będzie mógł zgłosić wniosek, ale na urzędowym formularzu. PZD przygotował wzory takich wniosków.

     Poniżej zamieszczono:

– wzór wypełnionego formularza – osobno dla zarządu ROD i działkowca – zakreślono w nich miejsca, które podlegają wypełnieniu;

– edytowalne formularze przygotowane do wypełnienia danymi ROD/działkowca – trzeba uzupełnić pozycje z nr: 1; 4; 7.1; 10. 

     Dokumenty zawierają propozycję uzasadnienia w pozycji nr 7.1 (TREŚĆ  PISMA), w którym wnioskujemy o objęcie ROD strefą zieleni i rekreacji. Ale dane geodezyjne ROD i liczba działkowców są tam zmienne – należy to uzupełnić.

Wnioski można będzie zgłaszać w terminie 21 dni od ogłoszenia przez gminę o przystąpieniu do przygotowywania projektu planu ogólnego. Każda gmina ogłosi to osobno – trzeba śledzić informacje w internecie, prasie lokalnej itp. Już dziś warto przygotować odpowiednie dokumenty, zwłaszcza ustalić dane geodezyjne ROD.

Wnioski mogą składać zarządy ROD i osoby fizyczne. Proponujemy uzupełnić formularze danymi ROD i udostępnić je działkowcom i znajomym. Możemy zgłaszać wnioski dotyczące naszego ROD, ale i innych. Okażmy solidarność,  wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

Krajowy Zarząd PZD

 

Wzór wypełnionego formularza dla zarządu ROD

Wzór wypełnionego formularza dla działkowca

Edytowalny formularz przygotowany do wypełnienia danymi ROD

Edytowalny formularz przygotowany do wypełnienia danymi działkowca